När utrikesminister Ann Linde träffar sina utrikesministerkollegor på det första fysiska mötet i Bryssel sedan februari ska de diskutera EU:s relation...

Senaste nytt & Pressöversikt

Lästips & mer

Läs också

pressmeddelande

Regeringen har i dag beslutat att utse Thomas Rolén till generaldirektör och chef för...

– Thomas Rolén har breda och gedigna kunskaper och erfarenheter från det svenska rättsväsendet och statsförvaltningen. Jag är mycket glad över att han har...

Rasism på arbetsmarknaden ska synliggöras och motverkas

Regeringen ger länsstyrelserna i uppdrag att utveckla arbetet mot rasism på arbetsmarknaden. I arbetet ska länsstyrelserna öka kunskap och medvetenhet bland aktörer på arbetsmarknaden...

Lärcentrum ska vara öppna för studerande inom olika utbildningsformer

Regeringen har beslutat om en förändring i förordningen om statsbidrag för lärcentrum. Nu blir det tydligare att lärcentrum är en plattform för flera olika...

Robust och effektivt kommunikationssystem för samhällsviktiga aktörer

Två uppdrag till MSB för ett säkert och robust kommunikationssystem för samhällsviktiga aktörer Regeringen har den 25 juni beslutat två uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd...

Återvinning och återbruk ska öka genom nya regler

Regeringen har fattat beslut om en lång rad bestämmelser som anpassar svensk rätt till EU-lagstiftningen om avfall. Det gäller bland annat höjda mål för...

Beslut om hur stöd till a-kassorna ska fördelas

För att förhindra långa handläggningstider har regeringen beslutat om ett tillfälligt stöd på 100 miljoner kronor till a-kassorna. Regeringen har nu beslutat hur stödet...

Ny direktör för Delegationen mot segregation

Regeringen har idag beslutat att utse Anders Kessling till ny direktör för Delegationen mot segregation (Delmos). Kessling är idag tillförordnad direktör för Delmos. Anders Kessling...

Förslag om skolans framtid på remiss

Under våren har utbildningsminister Anna Ekström tagit emot förslag från två stora utredningar på skolområdet. Nu går regeringen vidare med arbetet genom att skicka...

Främjande av aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning

Regeringen ger Myndigheten för delaktighet (MFD) i uppdrag att ta fram ett stödmaterial till kommuner och andra aktörer i syfte att främja en aktiv...

Eva Nordmark besöker sommarjobbande ungdomar i Tyresö kommun

Tisdagen den 23 juni kommer arbetsmarknadsminister Eva Nordmark besöka sommarjobbande ungdomar i området Granängsringen i Tyresö kommun. Regeringens satsning på 180 miljoner kronor till kommuner...

Folkhälsomyndighetens uppdrag att främja psykisk hälsa utökas

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att inrätta en funktion för psykisk hälsa och suicidprevention vid myndigheten. Funktionens roll ska vara att sprida kunskap om...

Rekordstor utdelning från Allmänna Arvsfonden

Under 2019 fördelade Arvsfondsdelegationen 749 miljoner kronor till projekt av ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Det är det...

Bättre munhälsa för kvinnor och män med demenssjukdom

Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida ett stöd som ska främja insatser för god munhälsa för kvinnor och män...

Regeringen beslutar om bidrag till Världsbankens fond för låginkomstländer, Internationella utvecklingsfonden (IDA)

Regeringen har idag beslutat om bidrag till Världsbankens fond för låginkomstländer, IDA, på 9,2 miljarder kronor som ska betalas ut över en period på...

Möjlighet till förlängning av nystartsjobb

Regeringen har beslutat att den maximala tiden för nystartsjobb ska kunna förlängas med ytterligare 12 månader. Satsningen är tillfällig och gäller resten av 2020. Regeringen...

Fler utbildningsplatser för vuxna i höst

För att ge människor goda möjligheter att vidareutbilda sig eller byta bransch i spåren av coronapandemin föreslog regeringen, Centerpartiet och Liberalerna i vårändringsbudgeten för...

Amanda Lind utser Helene Larsson Pousette till nytt kulturråd i Washington

Helene Larsson Pousette nytt kulturråd i Washington Regeringen har idag utsett Helene Larsson Pousette till nytt kulturråd i Washington, D.C. Hon tillträder tjänsten den 17...

Utrikesminister Ann Linde delar ut Kungliga Nordstjärneorden till kvinnlig fredsbyggare på Cypern

För att markera tio år av framgångsrikt fredsarbete på Cypern genomförde utrikesminister Ann Linde idag en virtuell dialog och möte med Cyperns religiösa ledare. –...

Brexit – kompletterande bestämmelser rörande brittiska medborgares rättigheter

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag på bestämmelser som gäller brittiska medborgares rättigheter. Förslagen kompletterar de som finns i...

Ersättning för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet som en följd av covid-19

Ersättning för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet som en följd av covid-19-utbrottet möjliggörs till yrkesfisket Regeringen kommer inom kort att besluta om möjlighet till ersättning för...

Nionde extra ändringsbudgeten överlämnad till riksdagen

Idag har regeringen överlämnat en nionde extra ändringsbudget för 2020 till riksdagen. Budgeten innehåller bland annat förslag om ersättningar till riskgrupper, kapitaltillskott till Lernia...

Besöksförbudet på äldreboenden förlängs

Regeringen har beslutat om en förlängning av besöksförbudet på äldreboenden med anledning av det nya coronaviruset. Förbudet sträcker sig fram till den 31 augusti...

Regeringen fortsätter satsa på nattåg

Det ska vara enkelt att resa klimatsmart. Regeringen aviserar nu en utökad satsning på nattåg till utlandet i höstens budget. Sammantaget handlar det om...

Ändrade statsbidragsvillkor ska göra det enklare att erbjuda lovskola

För att ge skolhuvudmän bättre förutsättningar att erbjuda mer lovskola till de elever som behöver det genomförs nu tillfälliga ändringar som gör det lättare...

Debatt & opinion

Läs mer

Vetenskap & Natur

Ekonomi & finans

Vetenskap & teknik