https://www.fapjunk.com https://pornohit.net london escort london escorts buy instagram followers buy tiktok followers
Nyhetsskrift på plats möter ett ögonvittne. En nittonåring blev ögonvittne till skottlossningen i köpcentret Emporia. Ett vittnet som jobbar i en butik på...

Senaste nytt & Pressöversikt

Lästips & mer

Läs också

pressmeddelande

Justerade krav gällande APL inom regionalt yrkesvux

Regeringen har beslutat om ändrade bestämmelser för statsbidraget för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Förändringen innebär att kommuner som inte kunnat anordna arbetsplatsförlagt lärande (APL) på...

Max åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Regeringen har i dag fattat beslut om att det som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta...

Uppdrag om förbättrad krocksäkerhet för husbilar

Publicerad 23 juli 2020 Krocktester med husbilar har visat stora brister i trafiksäkerheten. Regeringen uppdrar nu åt Trafikverket att ta fram ett kunskapsunderlag om hur...

Nu ska nattåg till Europa upphandlas

Publicerad 23 juli 2020 Det ska vara lätt att nå europeiska städer på kontinenten med klimatsmarta alternativ. Därför satsar regeringen på nattåg till Europa för...

Regeringen vill säkra järnvägstrafik mellan Trelleborg och Tyskland

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder så att järnvägstrafiken mellan Trelleborg och Tyskland kan upprätthållas i framtiden. Syftet är att...

Så ska idrottsutbildningarna på gymnasienivå bli bättre

Utbildningsdepartementet har genomfört en översyn av riksidrottsgymnasier och nationellt godkända idrottsutbildningar. I en promemoria som nu skickas ut på remiss föreslås en rad förändringar,...

Över 600 miljoner till svensk infrastruktur

I dagarna har det blivit klart att åtta svenska projekt får medel från EU:s CEF-fond, Fonden för ett sammanlänkat Europa. - Jag är glad att...

Distansstudier ska minska trängsel i kollektivtrafiken

Till hösten kommer gymnasieskolorna åter att bedriva undervisning i skolans lokaler, men ungdomar som ska åka till sina gymnasieskolor riskerar att öka belastningen på...

Regeringen har i dag beslutat att utse Thomas Rolén till generaldirektör och chef för...

– Thomas Rolén har breda och gedigna kunskaper och erfarenheter från det svenska rättsväsendet och statsförvaltningen. Jag är mycket glad över att han har...

Rasism på arbetsmarknaden ska synliggöras och motverkas

Regeringen ger länsstyrelserna i uppdrag att utveckla arbetet mot rasism på arbetsmarknaden. I arbetet ska länsstyrelserna öka kunskap och medvetenhet bland aktörer på arbetsmarknaden...

Lärcentrum ska vara öppna för studerande inom olika utbildningsformer

Regeringen har beslutat om en förändring i förordningen om statsbidrag för lärcentrum. Nu blir det tydligare att lärcentrum är en plattform för flera olika...

Robust och effektivt kommunikationssystem för samhällsviktiga aktörer

Två uppdrag till MSB för ett säkert och robust kommunikationssystem för samhällsviktiga aktörer Regeringen har den 25 juni beslutat två uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd...

Återvinning och återbruk ska öka genom nya regler

Regeringen har fattat beslut om en lång rad bestämmelser som anpassar svensk rätt till EU-lagstiftningen om avfall. Det gäller bland annat höjda mål för...

Beslut om hur stöd till a-kassorna ska fördelas

För att förhindra långa handläggningstider har regeringen beslutat om ett tillfälligt stöd på 100 miljoner kronor till a-kassorna. Regeringen har nu beslutat hur stödet...

Ny direktör för Delegationen mot segregation

Regeringen har idag beslutat att utse Anders Kessling till ny direktör för Delegationen mot segregation (Delmos). Kessling är idag tillförordnad direktör för Delmos. Anders Kessling...

Förslag om skolans framtid på remiss

Under våren har utbildningsminister Anna Ekström tagit emot förslag från två stora utredningar på skolområdet. Nu går regeringen vidare med arbetet genom att skicka...

Främjande av aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning

Regeringen ger Myndigheten för delaktighet (MFD) i uppdrag att ta fram ett stödmaterial till kommuner och andra aktörer i syfte att främja en aktiv...

Eva Nordmark besöker sommarjobbande ungdomar i Tyresö kommun

Tisdagen den 23 juni kommer arbetsmarknadsminister Eva Nordmark besöka sommarjobbande ungdomar i området Granängsringen i Tyresö kommun. Regeringens satsning på 180 miljoner kronor till kommuner...

Folkhälsomyndighetens uppdrag att främja psykisk hälsa utökas

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att inrätta en funktion för psykisk hälsa och suicidprevention vid myndigheten. Funktionens roll ska vara att sprida kunskap om...

Rekordstor utdelning från Allmänna Arvsfonden

Under 2019 fördelade Arvsfondsdelegationen 749 miljoner kronor till projekt av ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Det är det...

Bättre munhälsa för kvinnor och män med demenssjukdom

Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida ett stöd som ska främja insatser för god munhälsa för kvinnor och män...

Regeringen beslutar om bidrag till Världsbankens fond för låginkomstländer, Internationella utvecklingsfonden (IDA)

Regeringen har idag beslutat om bidrag till Världsbankens fond för låginkomstländer, IDA, på 9,2 miljarder kronor som ska betalas ut över en period på...

Möjlighet till förlängning av nystartsjobb

Regeringen har beslutat att den maximala tiden för nystartsjobb ska kunna förlängas med ytterligare 12 månader. Satsningen är tillfällig och gäller resten av 2020. Regeringen...

Fler utbildningsplatser för vuxna i höst

För att ge människor goda möjligheter att vidareutbilda sig eller byta bransch i spåren av coronapandemin föreslog regeringen, Centerpartiet och Liberalerna i vårändringsbudgeten för...

Debatt & opinion

Läs mer

Vetenskap & Natur

Ekonomi & finans

Vetenskap & teknik