Illustrationsbild: Aktuell Hållbarhet

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Regeringen ger länsstyrelserna i uppdrag att utveckla arbetet mot rasism på arbetsmarknaden. I arbetet ska länsstyrelserna öka kunskap och medvetenhet bland aktörer på arbetsmarknaden om rasism, med fokus på afrofobi.

– I Sverige behöver afrosvenskar ha en forskarutbildning för att komma upp i samma inkomst som en person i övriga befolkningen med treårig utbildning efter gymnasiet. Vi behöver lyfta fram den strukturella rasism som finns i Sverige och som många omedvetet upprätthåller. Rasismen har ingen plats i Sverige, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

I uppdraget till länsstyrelserna ingår att:

öka kunskapen och medvetenheten bland aktörer på arbetsmarknaden om hur begränsande normer verkar kring hudfärg.
bidra med kunskap om afrofobi och begränsande normer kring hudfärg till länsstyrelsernas verksamhet avseende arbetsmarknaden.
lämna förslag på ytterligare åtgärder.
Uppdraget omfattar samtliga länsstyrelser, med särskilt fokus på storstadsområdena; Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland. Länsstyrelsen i Stockholms län samordnar uppdraget.

Uppdraget ligger inom ramen för den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott som sedan 2016 ligger som grund för regeringens arbete på området.

Arbetsmarknadsdepartementet