Illustrationsbild: Linköpings universitet

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida ett stöd som ska främja insatser för god munhälsa för kvinnor och män med en demenssjukdom.

Idag försummas ofta munhälsan hos personer med en demenssjukdom och följden kan bli karies och infektioner. Dålig munhälsa kan även leda till smärta och svårigheter att äta med försämrat näringsintag som följd. Registerdata från Svenska Demensregistret visar bland annat att antalet tandläkarbesök minskade betydligt hos personer som diagnostiserats med en demenssjukdom.

En särskild utmaning är att på ett tidigt stadie upptäcka och förebygga dålig munhälsa hos personer som diagnosticerats med en demenssjukdom och som bor i ordinärt boende och har hemtjänst.

Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram och sprida ett stöd till relevanta verksamheter med syfte att främja insatser för en god munhälsa för personer med demenssjukdom. Uppdraget omfattar personer som bor såväl ordinärt boende som i särskilt boende. Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget senast den 1 juni 2021.

Delar av regeringens politik bygger på januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren

Socialdepartementet