Bild: Ledarsidorna

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Under 2019 fördelade Arvsfondsdelegationen 749 miljoner kronor till projekt av ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Det är det högsta årsbeloppet i arvsfondens historia.

Att främja psykisk och fysisk hälsa var liksom tidigare det område som beviljades flest projekt. Under 2019 lanserade Arvsfondsdelegationen en ny satsning med fokus på psykisk hälsa hos barn och unga som kallas ”Psykbryt”. Satsningen beräknas pågå under 2020–2022.

Antalet projekt som fokuserar på ökad delaktighet och tillgänglighet för äldre personer med funktionsnedsättning ökade kraftigt under året. Det är ett resultat av den särskilda satsningen ”Ålder är inget hinder” som Arvsfondsdelegationen bedriver under 2018–2021.

Regeringen bedömer att Arvsfondsdelegationen sammantaget har fördelat medel på ett väl genomfört sätt och i enlighet med Allmänna arvsfondens ändamål och regeringens prioriterade områden. Det finns dock behov av att Arvsfondsdelegationen fortsätter att arbeta för att öka antalet kvalitativa ansökningar i hela landet och att sprida de positiva resultat som projekten genererar nationellt för att öka kunskapen i hela landet. Det finns även behov av att Kammarkollegiet fortsätter att utveckla den ekonomiska redovisningen.

Allmänna arvsfonden har till ändamål att främja verksamhet av ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Tidigare i år föreslog regeringen att målgruppen utökas med äldre personer. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Jasmina Sofic
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren

Socialdepartementet