Svenska Dagbladet: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och kulturminister Amanda Lind under en pressträff den 15 maj i år. Foto: Ali Lorestani/TT -

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet den 23 juni 2020 av arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Coronapandemin har en stor inverkan på ekonomin och arbetsmarknaden. Inte minst slår den hårt mot många egenföretagare som har små verksamheter med små marginaler. Regeringen och samarbetspartierna har vidtagit flera åtgärder för att stötta egenföretagare genom coronapandemin, bland annat i form av omställningsstöd, tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher.

Dessa åtgärder bidrar till att rädda många verksamheter. Men det finns också många egenföretagare som är verksamma i branscher där uppdragen nästan helt försvunnit, till exempel kultur- och mediesektorn.

Det är branscher där andelen fasta anställningar har blivit färre och där många är verksamma som frilansare med eget företag som anlitas av olika uppdragsgivare. När kulturlivet stannar av som en följd av att människor inte rör sig ute i samhället försvinner kulturskaparnas arbetstillfällen från en dag till en annan. När mediebranschens intäkter minskar på grund av att annonsmarknaden rasar, trots att efterfrågan på nyheter är rekordhög, blir uppdragen färre för dem som utför det journalistiska hantverket. Situationen ser liknande ut inom många andra sektorer.

Det är viktigt att våra trygghetssystem är utformade för att fungera för de förhållanden som råder på dagens arbetsmarknad. Arbetslöshetsförsäkringen behöver ge trygghet även till dem som inte har tillsvidareanställningar, såsom egenföretagare, och visstidsanställda. Detta är en fråga som utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster, haft i uppdrag att se över. Utredningen har precis lämnat över sitt slutbetänkande.

Under coronapandemin har regeringen och samarbetspartierna förstärkt egenföretagares trygghet genom ett utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader och tillfälliga lättnader inom arbetslöshetsförsäkringen. Utöver de generella förstärkningarna av arbetslöshetsförsäkringen har det även införts en utökad möjlighet att lägga företaget vilande. Det innebär att en företagare kan få arbetslöshetsersättning genom att lägga sitt företag vilande istället för att helt avveckla det. Vanligtvis behöver det gå minst fem år mellan sådana tillfälliga uppehåll för att en företagare ska kunna få arbetslöshetsersättning, men femårsregeln gäller inte för uppehåll i verksamheter som görs under 2020.

Nu tar vi nästa steg. Regeringen har beslutat att införa en ny tillfällig regel som gör det möjligt för företagare att uppbära arbetslöshetsersättning samtidigt som de genomför vissa begränsade åtgärder inom sitt företag för att möjliggöra snabbare uppstart när krisen vänder. Det kommer vara tillåtet att uppdatera webbplats eller sociala medier, och att upprätthålla begränsad kontakt med kunder och leverantörer, under förutsättning att dessa åtgärder syftar till att senare kunna återuppta verksamheten. Meningen är att egenföretagare snabbt ska kunna komma igång igen när krisen väl sjunker undan och situationen på arbetsmarknaden ljusnar.

Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring. För att få a-kassa måste man stå till arbetsmarknadens förfogande och vara beredd att ställa om till ett annat arbete, det vill säga vilja och kunna ta ett jobberbjudande Detta gäller givetvis även för de som nu får möjlighet att vidta vissa åtgärder inom företaget samtidigt som de får a-kassa.

Genom att göra vägen tillbaka kortare skapar vi bättre förutsättningar för att den som i dag förlorat sina kunder snabbare ska kunna komma igång och återigen ta uppdrag och bedriva näringsverksamhet när det värsta i krisen väl ligger bakom oss.

Arbetsmarknadsdepartementet, Kulturdepartementet

Kommentera artikeln