Ekonomi & Finans

Tecken på viss återhämtning i ekonomin – men fortsatt mycket allvarligt läge

Coronavirusets utbrott har drabbat den ekonomiska utvecklingen hårt, både i Sverige och i omvärlden. BNP-tillväxten är nedreviderad jämfört med den bedömning som gjordes i...

Skr : Riksrevisionens rapport om rutavdraget

Skr. 2019/20:177 Riksrevisionen har i rapporten Rutavdraget – konsekvenser av reformen (RiR 2020:2) granskat rutavdraget. Riksrevisionen drar två övergripande slutsatser av granskningen. Den första slutsatsen...

200 miljoner kronor till godstransporter på järnväg

Publicerad 12 juni 2020 Regeringen föreslår en satsning på 200 miljoner kronor för att stärka järnvägens konkurrenskraft och bidra till en fortsatt överflyttning av godstransporter...

Stärkt skydd för minoriteten i aktiebolag och ekonomiska föreningar

Regeringen har i dag beslutat en lagrådsremiss med förslag som stärker minoritetsskyddet i aktiebolag och ekonomiska föreningar, som bland annat bostadsrättsföreningar. Förslagen gör det...

Ekonomiskt stöd till adoptionsorganisationer

Utbrottet av det nya coronaviruset har medfört stängda landsgränser och resestopp. Detta har inneburit att adoptionsprocesser har stannat av. Regeringen har därför beslutat om...

Ny skatt på så kallad råtobak

Finansdepartementet har remitterat en promemoria med förslag om att införa en skatt på så kallad råtobak, som idag är skattebefriad. Att råtobak inte beskattas...

Sverige bakom ny plan för coronastöd i EU

Nederländerna, Österrike, Danmark och Sverige har lagt fram en egen plan för ett ”återhämtningsinitiativ” inom EU, då unionen ska hantera coronakrisen som slagit hårt...

Ekonomi & Finans