Inrikes

Alla måste göra sin del för att stoppa dödsolyckorna

De senaste åren har visat en oroväckande utveckling på den svenska arbetsmarknaden. Antalet dödsolyckor i arbetet har ökat. En trygg arbetsmiljö är en prioriterad...

Sänkt flygskatt till 39 kronor per passagerare

I promemorian föreslås att flygskatten sänks till 39 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i bilaga 1...

Nationell samordnare för arbetet mot utanförskap

Dir. 2024:38 Publicerad 11 april 2024 En särskild utredare, som ska fungera som en nationell samordnare, ska kartlägga och skapa en sammanhängande bild av det arbete...

Malmö / skottlossning i Emporia, Nyhetsskrift på plats möter ett ögonvittne “smsade nära och...

Nyhetsskrift på plats möter ett ögonvittne. En nittonåring blev ögonvittne till skottlossningen i köpcentret Emporia. Ett vittnet som jobbar i en butik på Emporia berättar att...

Malmö / skottlossning i Emporia, Nyhetsskrift på plats möter ett ögonvittne, smsade nära och...

Nyhetsskrift på plats möter ett ögonvittne. En nittonåring blev ögonvittne till skottlossningen i köpcentret Emporia. Ett vittnet som jobbar i en butik på Emporia berättar att...

Svarta måndagen i en gymnasieskola : Om tragedin på Latinskola i Malmö

Gärningsmannen 18-åringen från Trelleborg hade tömt sitt bankkontot samt blivit av med sin skoldata innan händelsen. Han använde yxa och hammare när han gav...

Om tragedin på Latinskola i Malmö

Gärningsmannen 18-åringen från Trelleborg hade tömt sitt bankkontot samt blivit av med sin skoldata innan händelsen. Han använde yxa och hammare när han gav...

Hon blir Årets Mediaamazon

Eva Burman, chefredaktör och ansvarig utgivare för Eskilstuna-Kuriren och Sörmlands Media, tilldelas utmärkelsen Årets Mediaamazon 2021. Priset är ett erkännande för nyskapande journalistiskt ledarskap med...

Polisanmälan mot Stoppa Pressarna läggs ned

Polisanmälan för förtal mot kändissajten Stoppa Pressarna läggs ned, skriver sportjournalisten Patrik Ekwall. Journalisten har tidigare berättat att sportjournalisten Patrik Ekwall har polisanmält kändissajten...

Max åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Regeringen har i dag fattat beslut om att det som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta...

Arbete för att undvika trängsel i kollektivtrafiken och minska smittspridningen

För att undvika trängsel i kollektivtrafiken och därmed begränsa smittspridningen av coronaviruset är det viktigt att alla aktörer tar sitt ansvar. Det var budskapet...

Så ska idrottsutbildningarna på gymnasienivå bli bättre

Utbildningsdepartementet har genomfört en översyn av riksidrottsgymnasier och nationellt godkända idrottsutbildningar. I en promemoria som nu skickas ut på remiss föreslås en rad förändringar,...

Över 600 miljoner till svensk infrastruktur

I dagarna har det blivit klart att åtta svenska projekt får medel från EU:s CEF-fond, Fonden för ett sammanlänkat Europa. - Jag är glad att...

Distansstudier ska minska trängsel i kollektivtrafiken

Till hösten kommer gymnasieskolorna åter att bedriva undervisning i skolans lokaler, men ungdomar som ska åka till sina gymnasieskolor riskerar att öka belastningen på...

Regeringen har i dag beslutat att utse Thomas Rolén till generaldirektör och chef för...

– Thomas Rolén har breda och gedigna kunskaper och erfarenheter från det svenska rättsväsendet och statsförvaltningen. Jag är mycket glad över att han har...

Debattartikel: Vi kraftsamlar mot kriminella nätverk

Debattartikel Steg för steg ska de pressas tillbaka och lagföras. När samhället kraftsamlar mot den organiserade brottsligheten är det viktigt att den angrips från alla...

Förhandlingarna om migrationen har havererat

Svensk politik - Migrationsförhandlingarna mellan S och de tidigare allianspartierna har kraschat efter en och en halv veckas intensiva förhandlingar. – Det var uppenbart...

Rasism på arbetsmarknaden ska synliggöras och motverkas

Regeringen ger länsstyrelserna i uppdrag att utveckla arbetet mot rasism på arbetsmarknaden. I arbetet ska länsstyrelserna öka kunskap och medvetenhet bland aktörer på arbetsmarknaden...

Lärcentrum ska vara öppna för studerande inom olika utbildningsformer

Regeringen har beslutat om en förändring i förordningen om statsbidrag för lärcentrum. Nu blir det tydligare att lärcentrum är en plattform för flera olika...

Uppdrag att inrätta ett pilotprojekt för att komma åt felaktig folkbokföring kopplad till organiserad...

Diarienummer: Fi2020/02991/S3 Regeringen ger i uppdrag åt de tolv myndigheter som ingår i samverkan mot grov och organiserad brottslighet (Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen,...

Uppdrag: Förbereda informationsinsats mot näthat

Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att förbereda en informationsinsats mot näthat Diarienummer: Ku2020/01463/MD Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag att förbereda en informationsinsats mot näthat kopplat till demokratiskt deltagande...

Här är växterna du absolut inte ska äta

VästsverigeLummiga trädgårdar, frodiga skogar och solvarma stränder. Platser där vi gärna tillbringar mycket tid under de ljusa sommarmånaderna – men som också tjänar som...

Förlängt CSN-lån för körkort

Regeringen har beslutat att förlänga giltighetstiden för CSN-lån för körkort med ett år. Beslutet gäller för de lån som beviljats den 1 april –...

Uppdrag om fortsatt försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål för lagöverträdare under 18 år

Diarienummer: Ju2018/02403/DOM (delvis), Ju2020/01330/DOM (delvis), Ju2020/02474/DOM Regeringen ger Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Kriminalvården och Domstolsverket i uppdrag att fortsätta försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål för...

Robust och effektivt kommunikationssystem för samhällsviktiga aktörer

Två uppdrag till MSB för ett säkert och robust kommunikationssystem för samhällsviktiga aktörer Regeringen har den 25 juni beslutat två uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd...

Återvinning och återbruk ska öka genom nya regler

Regeringen har fattat beslut om en lång rad bestämmelser som anpassar svensk rätt till EU-lagstiftningen om avfall. Det gäller bland annat höjda mål för...

Beslut om hur stöd till a-kassorna ska fördelas

För att förhindra långa handläggningstider har regeringen beslutat om ett tillfälligt stöd på 100 miljoner kronor till a-kassorna. Regeringen har nu beslutat hur stödet...

Ny direktör för Delegationen mot segregation

Regeringen har idag beslutat att utse Anders Kessling till ny direktör för Delegationen mot segregation (Delmos). Kessling är idag tillförordnad direktör för Delmos. Anders Kessling...

Ändring i tandvårdsstödet för att kompensera för utebliven subvention inom högkostnadsskyddet

För att stödja de patienter som inte kan gå till tandläkaren under coronapandemin – framför allt de som är över 70 år, i riskgrupp...

Ytterligare skattesänkningar för personer över 65 år

Fi2020/02952/S1 Inför budgetpropositionen för 2021 är det angeläget att skatteförslag kan förberedas genom remittering. Om förslagen kommer att presenteras i budgetpropositionen för 2021, och med...

Regeringen underlättar för företagare att komma tillbaka efter krisen

Debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet den 23 juni 2020 av arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Coronapandemin har en stor inverkan på...

Stort intresse för pengar till sommarjobb för ungdomar

Regeringens satsning för att stärka kommunernas möjlighet att erbjuda sommarjobb för ungdomar har hittills resulterat i att 243 av landets kommuner har tecknat överenskommelser...

Förslag om skolans framtid på remiss

Under våren har utbildningsminister Anna Ekström tagit emot förslag från två stora utredningar på skolområdet. Nu går regeringen vidare med arbetet genom att skicka...

Främjande av aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning

Regeringen ger Myndigheten för delaktighet (MFD) i uppdrag att ta fram ett stödmaterial till kommuner och andra aktörer i syfte att främja en aktiv...

Eva Nordmark besöker sommarjobbande ungdomar i Tyresö kommun

Tisdagen den 23 juni kommer arbetsmarknadsminister Eva Nordmark besöka sommarjobbande ungdomar i området Granängsringen i Tyresö kommun. Regeringens satsning på 180 miljoner kronor till kommuner...

Folkhälsomyndighetens uppdrag att främja psykisk hälsa utökas

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att inrätta en funktion för psykisk hälsa och suicidprevention vid myndigheten. Funktionens roll ska vara att sprida kunskap om...

Rekordstor utdelning från Allmänna Arvsfonden

Under 2019 fördelade Arvsfondsdelegationen 749 miljoner kronor till projekt av ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Det är det...

Tecken på viss återhämtning i ekonomin – men fortsatt mycket allvarligt läge

Coronavirusets utbrott har drabbat den ekonomiska utvecklingen hårt, både i Sverige och i omvärlden. BNP-tillväxten är nedreviderad jämfört med den bedömning som gjordes i...

Prop: Särskild beräkning av tandvårdsersättning med anledning av sjukdomen covid-19

Prop: 2019/20:184 I propositionen föreslås en upplysningsbestämmelse om att regeringen med stöd av restkompetensen vid extraordinära händelser i fredstid kan meddela sådana föreskrifter om beräkning...

Gollegiella – Nordiskt samiskt språkpris delas ut hösten 2020

Gollegiella – Nordiskt samiskt språkpris ska delas ut för nionde gången hösten 2020 under det årliga mötet för ministrarna ansvariga för samefrågor och sametingspresidenterna....

Möjlighet till förlängning av nystartsjobb

Regeringen har beslutat att den maximala tiden för nystartsjobb ska kunna förlängas med ytterligare 12 månader. Satsningen är tillfällig och gäller resten av 2020. Regeringen...

Fler utbildningsplatser för vuxna i höst

För att ge människor goda möjligheter att vidareutbilda sig eller byta bransch i spåren av coronapandemin föreslog regeringen, Centerpartiet och Liberalerna i vårändringsbudgeten för...

Skr : Riksrevisionens rapport om rutavdraget

Skr. 2019/20:177 Riksrevisionen har i rapporten Rutavdraget – konsekvenser av reformen (RiR 2020:2) granskat rutavdraget. Riksrevisionen drar två övergripande slutsatser av granskningen. Den första slutsatsen...

Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen

SOU 2020:37 Sou: Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen Utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster har överlämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningen föreslår att...

Ersättning för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet som en följd av covid-19

Ersättning för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet som en följd av covid-19-utbrottet möjliggörs till yrkesfisket Regeringen kommer inom kort att besluta om möjlighet till ersättning för...

Nionde extra ändringsbudgeten överlämnad till riksdagen

Idag har regeringen överlämnat en nionde extra ändringsbudget för 2020 till riksdagen. Budgeten innehåller bland annat förslag om ersättningar till riskgrupper, kapitaltillskott till Lernia...

Besöksförbudet på äldreboenden förlängs

Regeringen har beslutat om en förlängning av besöksförbudet på äldreboenden med anledning av det nya coronaviruset. Förbudet sträcker sig fram till den 31 augusti...

Löfven: Las-utredningen strider mot janauriavtalet

Statminister Stefan Löfven (S) anser att den omtalade las-utredningens förslag om ändrade turordningsregler på arbetsmarknaden strider mot vad regeringen och samarbetspartierna kom överens om...

Regeringen fortsätter satsa på nattåg

Det ska vara enkelt att resa klimatsmart. Regeringen aviserar nu en utökad satsning på nattåg till utlandet i höstens budget. Sammantaget handlar det om...

Ändrade statsbidragsvillkor ska göra det enklare att erbjuda lovskola

För att ge skolhuvudmän bättre förutsättningar att erbjuda mer lovskola till de elever som behöver det genomförs nu tillfälliga ändringar som gör det lättare...

Inrikes