Om Nyhetsskrift

Tidningen Nyhetsskrift är en nyhetsportal och webbaserad tidskrift. Våra publikationer innehåller både nystartade alster och tidigare tryckta tidningar.
Vi behandlar artiklar i form av lästips och pressöversikt.
Vi producerar artiklar och mediekomponenter samt publicerar tidningsklipp och pressmeddelande från diverse trovärdiga källor.

Tidningens specificitet: Pressmeddelande från svenska regeringnen och övriga institutioner.
När det gäller pressmeddelande så är vi kopplade till följande områden:
Arbete mot segregation, Arbetsmarknad, Barnets rättigheter, Arbetsrätt och arbetsmiljö, Barn- och ungdomsutbildning, Bekämpning av terrorism, Bolag med statligt ägande, Bostäder och samhällsplanering, Civila samhället och idrott, Demokrati och mänskliga rättigheter, Digitaliseringspolitik, Ekonomisk politik, Energi, Familjerätt, Finansmarknad, Folkbildning, Folkhälsa och sjukvård, Folkrätt, Funktionshinder, Försvar, Civilt försvar, Militärt försvar, Grundlagar och integritet, Handelspolitik och främjande, Högskola och forskning, Innovation, Internationellt utvecklingssamarbete, Jämställdhet, Kommuner och regioner, Konsumentpolitik, Krisberedskap, Kultur, Landsbygd, livsmedel och areella näringar, Medier , Migration och asyl, Miljö och klimat, Nordiska frågor, Nyanländas etablering, Näringspolitik, Offentlig upphandling, Regional tillväxt , Rättsväsendet, Skatt och tull, Socialförsäkringar, Socialtjänst inklusive äldreomsorg, Spelpolitik, Statlig förvaltning, Studiefinansiering, Transporter och infrastruktur, Ungdomspolitik, Utrikes- och säkerhetspolitik, Vuxenutbildning

Samt kopplade på följande politiknivå:
EU, Internationellt

På följande innehållstyper och teman:
Artikel, Debattartikel, Pressmeddelande, Rapport, Regeringsuppdrag, Rättsliga dokument, Departementsserien och promemorior, Förordningsmotiv, Kommittédirektiv, Lagrådsremiss, Proposition, Skrivelse, Statens offentliga utredningar, Sveriges internationella överenskommelser, Tal, Uttalande, Ärendeförteckning, Överenskommelse och avtal.

Möjlighet att samarbeta med frilansskribenter och övriga tidningar finns för korta eller löpande uppdrag.

Nyhetsskrift grundades onsdagen den 13 maj 2020.
Hemsida: www.nyhestskrift.se
Webbhotell: Service websupport AB

Tidningens ansvarig utgivare Severin Labé är medlem i Svenska Journalistförbundet.
Severin Labé är också ansvarig utgivare för tidningen Ivorian.Net i franska språk som skapades november 2002.

Kontakta vår redaktion:
redaktion@nyhetsskrift.se
presse@ivorian.net

Sociala media

https://twitter.com/nyhetsskrift

facebook.com/Nyhetsskrift