Kultur- och demokrati­minister samt ­minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Helene Larsson Pousette nytt kulturråd i Washington

Regeringen har idag utsett Helene Larsson Pousette till nytt kulturråd i Washington, D.C. Hon tillträder tjänsten den 17 augusti.

– Jag är väldigt glad att kunna meddela att Helene Larsson Pousette blir nytt kulturråd i Washington. Hon har den breda erfarenhet som behövs och har byggt ett brett kontaktnät inom framförallt konst- och museiområdet i USA, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

– Jag ser fram emot att fortsatt skapa förutsättningar för möten och långsiktiga relationer. Att i denna komplexa tid tillträda som kulturråd i USA är både en utmaning och en möjlighet. Vi behöver mer än någonsin kulturens unika förmåga att bidra till nya perspektiv och kritiska samtal där vi kan utvecklas som individer och samhälle, säger Helene Larsson Pousette.

Helene Larsson Pousette har erfarenhet från musei- och utställningsbranschen, som kurator, föreläsare och metodutvecklare. Som kulturråd vid Sveriges ambassad i Serbien arbetade hon med långsiktiga konst- och kulturprojekt, med residensverksamhet och utveckling av mentorskapsprogram. Helene är medgrundare till Stockholms Kvinnohistoriska och har som ansvarig för forskning, samling och utveckling varit med och byggt upp verksamheten. Hon har varit kurator och konstnärlig ledare för samtidskonst på Historiska museet, och producent på Riksutställningar. Därutöver har hon arbetat på Svenska institutet och Riksantikvarieämbetet, suttit i Voksenåsens styrelse och i Norska Kulturdepartementets råd för museiforskning, samt varit svensk delegat i IHRA – International Holocaust Remembrance Alliance.

David Ek nytt kulturråd i Bryssel

Regeringen har idag utsett David Ek till nytt kulturråd vid Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel. Han tillträder tjänsten den 17 augusti.

– Davids diplomatiska förmåga och breda erfarenhet gör honom mycket väl lämpad för tjänsten som kulturråd i Bryssel. Arbetet med kultur, medier och idrott berör många viktiga frågor inom EU och en mycket viktig uppgift kommer bli att delta i förberedandet och genomförandet av Sveriges EU-ordförandeskap 2023, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

– Jag hoppas, inte minst under det svenska ordförandeskapet, kunna bidra till ett konstruktivt samarbete som kan ta sig an inte bara de gamla, utan också de nya utmaningarna som kulturlivet, medierna och idrotten står inför i Europa, säger David Ek.

David Ek har bland annat varit ordförande i Nordiska ämbetsmannakommittén för kulturellt samarbete under det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2018. Han har även ansvarat för planering och genomförande av Sveriges ordförandeskap i Barentssamarbetets och Östersjöstaternas råds kulturdelar samt i Nordliga dimensionens partnerskap för kultur. David har i dag sin tjänst på Kulturdepartementet och har det senaste året arbetat i Bryssel som nationell expert på kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur, DG EAC, Enheten för kulturpolitik.

Sveriges nio kulturråd
Kulturrådstjänster finns i dag på Sveriges ambassader i Berlin, London, Moskva, Peking, Pretoria och Washington, vid Sveriges generalkonsulat i Istanbul samt vid Sveriges ständiga representation i Bryssel. Kulturråd finns även i Paris med Svenska institutet som huvudman. Kulturrådens övergripande uppgift är att främja kultursamarbeten och stimulera den kulturella dialogen med stationeringslandet. Kulturråden ska också verka för kulturen som en del i satsningar på att främja Sverigebilden.

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister
samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind

Kulturrådsbloggen

Kulturdepartementet