Utbildningsminister Anna Ekström

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Regeringen har beslutat om ändrade bestämmelser för statsbidraget för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Förändringen innebär att kommuner som inte kunnat anordna arbetsplatsförlagt lärande (APL) på en arbetsplats ska ersätta det med skolförlagd utbildning. Detta är i linje med de regler som gäller för bland annat gymnasieskolans yrkesutbildningar.

– Yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen är viktiga för en god kompetensförsörjning och studerande på vux måste vara rustade för arbetslivet. Den här förändringen säkerställer det, säger utbildningsminister Anna Ekström.

På grund av covid-19-pandemin har många kommuner haft problem med att anordna APL i den utsträckning som förordningen om statsbidrag för regionalt yrkesvux kräver. För att de studerande ska kunna genomföra och avsluta en utbildning även om APL inte har kunnat genomföras, beslutade regeringen i somras en lättnad i förutsättningarna för att få statsbidrag enligt förordningen. Lättnaden innebär att statsbidrag ska kunna lämnas även om kommunerna på grund av vissa omständigheter inte kan tillhandahålla APL. Det ska vara fråga om omständigheter som kommunerna inte kan råda över eller att utbildningen av säkerhets- eller hälsoskäl inte kan förläggas till en arbetsplats utanför skolan.

Nu justerar regeringen kraven på kommunerna att anordna motsvarande utbildning förlagd till skolan i de fall där APL inte kan ske på en arbetsplats. Förordningen träder i kraft den 1 april 2021 vilket innebär att ändringarna tillämpas för första gången för vårens ansökningsomgång som avser utbildningar som anordnas under 2022. Det innebär att en utbildning som genomförs under 2021 inte kommer omfattas av det här kravet.

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström