Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Utbrottet av det nya coronaviruset har medfört stängda landsgränser och resestopp. Detta har inneburit att adoptionsprocesser har stannat av. Regeringen har därför beslutat om ett ekonomiskt bidrag upp till 3,5 miljoner kronor för att förhindra att redan påbörjade adoptionsprocesser inte kan fullföljas.

Det finns i dag tre auktoriserade adoptionsorganisationer som ansvarar för den internationella adoptionsförmedlingen i Sverige. För att täcka kostnaderna för verksamheten får en organisation ta ut skäliga avgifter av dem som anlitar organisationen för internationell adoptionsförmedling. Organisationerna finansieras i huvudsak med dessa avgifter. På grund av resestopp och att adoptionsprocesser därmed stannat av uteblir förväntade intäkter, vilket innebär ekonomiska svårigheter.

Regeringen har beslutat att ge Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd i uppdrag att ansvara för att dela ut upp till 3,5 miljoner kronor till auktoriserade adoptionsorganisationer för att förhindra att redan påbörjade adoptionsprocesser inte kan fullföljas. Syftet med bidraget är att säkerställa att barn som redan har matchats med adoptivföräldrar kan förenas med sin nya familj.

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren

Socialdepartementet