Rakel – Wikipedia

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Två uppdrag till MSB för ett säkert och robust kommunikationssystem för samhällsviktiga aktörer

Regeringen har den 25 juni beslutat två uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som blir startskottet på arbetet för att utveckla ett robust och effektivt kommunikationssystem för samhällsviktiga aktörer.

Polis, räddningstjänst, akutsjukvård och andra samhällsviktiga aktörer behöver kunna utbyta information, via både tal och data, på ett robust och säkert sätt. Det nuvarande kommunikationssystemet Rakel bygger på äldre teknik med begränsad kapacitet och kan inte längre tillgodose användarnas behov när de ska leda och samverka vid olika insatser.
Regeringen har därför beslutat om två uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som utgör startskottet på arbetet för att utveckla och etablera det så kallade Rakel Generation 2 (Rakel G2). Med Rakel G2 ska användarna kunna utnyttja de möjligheter som teknikutvecklingen ger på ett robust och säkert sätt. Det handlar till exempel om att överföra patientdata från ambulanser till akutsjukhus eller strömma realtidsvideo till ledningscentraler från kroppsburna kameror hos poliser i yttre tjänst eller från drönare vid en skogsbrand.

– Rakelsystemet innebar att svensk krisberedskap fick ett gemensamt kommunikationssystem istället för hundratals olika. Med dessa uppdrag om Rakel Generation 2 går regeringen vidare och påbörjar arbetet för att samhällsviktiga aktörer, på ett robust och säkert sätt, ska kunna utnyttja de möjligheter som teknikutvecklingen ger, säger inrikesminister Mikael Damberg.

För att skapa användarnytta så tidigt som möjligt handlar det första uppdraget om att MSB ska anskaffa och tillhandahålla tjänster för mobil datakommunikation till Rakelanvändare.

Samtidigt ska MSB, enligt det andra uppdraget, analysera och lämna förslag på ett nytt kommunikationssystem för samhällsviktiga aktörer utifrån en hybridlösning mellan befintlig statlig infrastruktur och samarbete med kommersiella mobilnätsoperatörer.

Det första uppdraget ska delredovisas senast den 1 mars 2021 och slutredovisas senast den 1 september 2022. Det andra uppdraget ska redovisas senast den 12 februari 2021.

Justitiedepartementet