Bild: Dagens Infrastruktur

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

I dagarna har det blivit klart att åtta svenska projekt får medel från EU:s CEF-fond, Fonden för ett sammanlänkat Europa.

– Jag är glad att våra svenska projekt får stark medfinansiering från EU. Projekten är viktigt för de berörda regionerna, Sverige och hela Europa. När vi satsar på infrastruktur bygger vi starka samhällen och framtidstro, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF) syftar till att färdigställa och åtgärda brister, främst vad gäller de gränsöverskridande delarna, inom de transeuropeiska transport-, energi- och telekomnäten. Fonden ska bidra till förbättrad konkurrenskraft inom EU liksom till ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. Nu får bland annat 8 projekt där svenska partners totalt cirka 99 miljoner euro, varav svenska aktörer uppskattningsvis får 64 miljoner euro.

Den 16 juli 2020 tog medlemsländerna i transportkommittén för Fonden till ett sammanlänkat Europa ställning till kommissionens förslag om fördelning av pengarna. Därefter tas det formella beslutet av kommissionen efter att EU-parlamentet har haft rätt att tycka till.

Projekt där svenska aktörer ingår:

Coordinated supply of onshore power in Baltic seaports, Stockholms hamn
Removal of a major bottleneck between Flackarp and Arlöv on the Swedish Southern Main Line, Trafikverket
The Western Link – railway tunnel in Gothenburg, Trafikverket
New East-Cost Line, a railway study for a 40 km long section of double track between Gävle–Kringlan, Trafikverket
ERTMS On-board prototyping in Sweden 2020-2023, Svenska tågoperatörer.
SESAR Deployment Programme Deployment 2019 IOP foundation 2019_002_AF5, Luftfartsverket
Sea Li-ion, Stena Rederi
Upgrade of the Baltic sea bridge Kapellskär–Naantali – (MoS Finnlink) Kapellskärs hamn
Regeringen har tidigare i beslut den 20 februari 2020 tillstyrkt de projektansökningar som nu beviljats medfinansiering.

Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth

Infrastrukturdepartementet