Bild: Sveriges Radio

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Publicerad 23 juli 2020

Krocktester med husbilar har visat stora brister i trafiksäkerheten. Regeringen uppdrar nu åt Trafikverket att ta fram ett kunskapsunderlag om hur krocksäkerheten kan förbättras. Underlaget ska sedan användas för att driva frågan internationellt, eftersom husbilar omfattas av harmoniserade regler som är överenskomna inom EU.

– Det är oacceptabelt att vi ser den här typen av brister. Det ska vara tryggt att färdas på vägarna, oavsett om du färdas i en vanlig bil eller i en husbil. Därför får Trafikverket nu det här uppdraget, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Husbilar omfattas av harmoniserade regler som är överenskomna inom EU. Kunskapsunderlaget Trafikverket ska ta fram har syftet att fungera som underlag när Transportstyrelsen för svensk räkning förhandlar om fordonsregelverket internationellt. Ambitionen är att kraven som ställs på husbilar ska förändras så att husbilar blir säkrare.

Under uppdragets gång ska Trafikverket inhämta synpunkter från både tillverkare och brukare av husbilar, i syfte att kunna belysa möjliga konsekvenser av olika förslag på förändringar.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 31 december 2020.

Infrastrukturdepartementet