Mynewsdesk

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Publicerad 23 juli 2020

Det ska vara lätt att nå europeiska städer på kontinenten med klimatsmarta alternativ. Därför satsar regeringen på nattåg till Europa för att förbättra möjligheterna att resa kollektivt med liten klimatpåverkan. Trafikverket får nu i uppdrag att genomföra en upphandling med ambitionen att upprätta nattågstrafik mellan Malmö-Bryssel och Stockholm-Hamburg, med start senast den 1 augusti 2022.

Intresset för att resa klimatsmart ökar hos svenskarna. Allt fler vill ta tåget, både i vardagen men också på semester. För att klara klimatet, bygga ett starkt samhälle och nå målet att bli världens fossilfria välfärdsland, vill regeringen förbättra möjligheterna att resa kollektivt med liten klimatpåverkan. Därför genomför regeringen nu den största järnvägssatsningen i modern tid och har dessutom tidigare aviserat satsningar på sammanlagt 400 miljoner kronor för nattågstrafik till utlandet. Den exakta årliga fördelningen kommer preciseras i höstens budget.

Trafikverket slutredovisade i april uppdraget att utreda förutsättningarna för att upphandla nattåg med dagliga avgångar till flera europeiska städer. Där gjorde myndigheten bedömningen att det inte finns förutsättningar att upphandla nattågstrafik genom Tyskland. Däremot är det möjligt genom Sverige och Danmark och att operatörer bedriver nattågstrafik på kommersiella grunder från den tyska gränsen. Regeringen uppdrar därför åt Trafikverket att upphandla nattågstrafik till gränsen mellan Danmark och Tyskland. Trafiken ska pågå under högst fyra år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Trafikverket ska delredovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 1 januari 2021 samt slutredovisa uppdraget senast tre månader efter att trafik påbörjats.

Uppdraget till Trafikverket bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth

Infrastrukturdepartementet