Bild: Semester 24

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Folkhälsa och sjukvård, Coronaviruset

Från den 13 juni får symptomfria personer resa inom Sverige. Beslutet baseras på en minskad smittspridning i landet och bygger på att alla tar ett fortsatt stort personligt ansvar och följer rekommendationer om social distans.

Torsdag den 4 juni höll statsminister Stefan Löfven pressträff tillsammans med vice statsminister Isabella Lövin, socialminister Lena Hallengren samt Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson. Där meddelades nya besked om reserestriktioner inom Sverige.

Symptomfria personer tillåts resa inom Sverige
De senaste veckorna har antalet människor som behöver vårdas på sjukhus minskat och flera regioner har kunnat utöka sin smittspårning och testning. Mot bakgrund av det och den fas Sverige nu befinner sig i kan regeringen ge nya besked om förutsättningar för inrikesresor i sommar. Från och med den 13 juni kan symptomfria personer resa inom Sverige.

Fortsatt allvarligt läge – nya restriktioner kan bli aktuella
Enligt Folkhälsomyndigheten är det inte resor i sig som sprider smitta utan de sociala kontakterna, därför är det viktigt att var och en fortsatt tar stort personligt ansvar och följer råden om försiktighet och social distansering. Läget är fortfarande allvarligt och övriga restriktioner om exempelvis trängsel på serveringar och rekommendationer för riskgrupper ligger kvar. Om kurvan över svårt sjuka vänder uppåt igen kan nya restriktioner bli aktuella.

Socialstyrelsen ska stöda hälso- och sjukvården
Regioner och kommuner måste vidta nödvändiga åtgärder för att smittspridning inte ska öka. Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att stödja samordningen av regionernas hälso- och sjukvårdsresurser under sommaren 2020 med anledning av utbrottet av covid-19.

Isabella Lövin, Stefan Löfven, Lena Hallengren

Socialdepartementet
Statsrådsberedningen