Öva djupa andetag regelbundet under din resa för att bibehålla ett mjukare, mer avslappnat grepp om ratten

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Många människor inser inte att till synes ofarliga vanor, som att ta för mycket i ratten, kan avslöja dold stress eller ångest. Detta beteende kan tyda på ett underliggande behov av kontroll eller känslor av osäkerhet. International Drivers Association tittar på dessa varningsskyltar som är avgörande för att upprätthålla mentalt välbefinnande.
Ratthantering avslöjar psykiska hälsoproblem

“Att ignorera tecknen är ett bra sätt att hamna på en dålig plats.” Denna visdom kommer till oss från Dominic Wyatt, en fordonsexpert med International Drivers Association. Wyatt uppmärksammar en ofta förbisedd aspekt av körbeteende: sättet vi håller i ratten. Till synes ofarligt, Wyatt antyder en oroande koppling mellan att greppa ratten för mycket och en persons mentala hälsa.

Enligt frontiersin.org är förarens prestanda avgörande för trafiksäkerheten. Det finns ett samband mellan prestation och stress, så att stressnivåer som är för höga eller för låga (oftast kännetecknas av stressig respektive hänsynslös körning) försämrar körkvaliteten. Därför kan övervakning av stressnivåer förbättra förarens övergripande prestanda genom att ge en varning eller ingripande när stressnivåerna inte är optimala.

Vanligt använda stressåtgärder lider av flera brister, såsom förseningar i indikering och invasivitet hos sensorer. Greppstyrka är ett relativt nytt mått som visar lovande resultat för att mäta stress under psykomotoriska uppgifter. Vid körning är greppkraftssensorn icke-invasiv och transparent för slutanvändaren, eftersom förarna hela tiden måste hålla i ratten.
Dra åt ratten för mycket: vad betyder det?

Övergrepp innebär att man omedvetet drar åt greppet om ratten, vilket ofta resulterar i vita eller snäva knogar. Det kan till och med leda till fysiskt obehag, men ännu viktigare, det kan signalera en oupptäckt kamp för psykiskt välbefinnande. Wyatt förklarar: “Det är som en annan somatisk indikator, liknande stressinducerad huvudvärk eller ökad hjärtklappning.”
Förstå kopplingen till mental hälsa
Kärnan i saken ligger i att förstå kopplingen mellan att ta för mycket i ratten och mental hälsa. Att greppa för mycket i ratten är ofta ett symptom på:
Höga nivåer av stress och ångest: Spända muskler är en vanlig fysisk reaktion på stress och ångest. Om du upplever kroniskt höga nivåer av stress kan denna spänning lätt visa sig som ett för hårt grepp om din ratt.
Hypervigilance: Detta mentala tillstånd innebär att man ständigt är i hög beredskap och observeras ofta hos personer med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Om du tar tag i ratten som om ditt liv berodde på det, kan det bero på ett generellt ökat beredskap.
Wyatt rekommenderar särskilt: “Att observera hur vi kör kan ge oss viktiga ledtrådar om vårt psykologiska landskap.”

Åtgärder att överväga
Med tanke på den potentiella allvarlighetsgraden av dessa problem med psykiskt välbefinnande är det avgörande att vidta beslutsamma åtgärder som svar. Dominic Wyatt ger dessa förslag:
Självobservation: Kontrollera regelbundet hur du håller i ratten. Är dina knogar vita oftare än inte? Kanske är det dags att fråga dig själv vad som kan orsaka denna spänning.
Djupa andningsövningar: Att köra bil ger ett bekvämt tillfälle att göra djupandningsövningar för att slappna av i musklerna och lugna ditt sinne. Öva djupa andetag regelbundet under din resa för att bibehålla ett mjukare, mer avslappnat grepp om ratten.
Professionellt stöd: Om du märker att du ständigt håller i ratten trots de avslappningstekniker du provat kan det vara dags att träffa ett proffs. Psykiska terapeuter kan erbjuda sätt att hantera underliggande stress eller ångest. Wyatt betonar: “Det är ingen skam att söka hjälp, i själva verket visar det ett starkt engagemang för egenvård.”
Sammanfattningsvis: lugn bakom
ratten Att köra erbjuder ett unikt utrymme för utforskning, både fysiskt och metaforiskt. Och även om körsäkerhet alltid har varit av största vikt, är det dags att ombilda våra fordon som potentiella platser för att förbättra självkännedom och välbefinnande. Så nästa gång du märker att du tar för mycket i ratten, kom ihåg att pausa, andas och kolla in med dig själv. Som Wyatt klokt påminner oss, “Ditt fordon är inte bara ett transportmedel – det är en spegel som reflekterar ditt mentala tillstånd – låt oss lära oss att observera det.”

Stefan Dobre
internationaldriversassociation.com