Näringsminister Ibrahim Baylan. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Från och med på lördag 13 juni tillåts inrikes resor som genomförs av symtomfria personer. Ett viktigt villkor är att de regioner som tar emot resande kan klara sin hälso- och sjukvård. Socialstyrelsen har därför fått i uppdrag att stödja samordningen av regionernas hälso- och sjukvårdsresurser under sommaren. Regeringen kommer därutöver att uppdra åt länsstyrelserna att noga följa efterlevnaden av gällande rekommendationer över landet.

Läget är fortsatt allvarligt. Vi har en utbredd smittspridning i landet och läget i vården är ansträngt. Som tidigare meddelats bedömer Folkhälsomyndigheten att begränsningen av de allmänna sammankomsterna och de offentliga tillställningarna behöver vara kvar. Det gäller även reglerna mot trängsel på restauranger, besöksförbudet på äldreboenden och de skarpa rekommendationerna till personer över 70 år.

Däremot gör man bedömningen att inrikes resor som genomförs av symtomfria personer kan tillåtas om varje person som reser tar tydligt personligt ansvar och håller avstånd. Den fysiska distanseringen måste upprätthållas under sommaren. Resan får inte innebära att den fysiska distanseringen försämras.

Det ska inte råda något tvivel om vilka försiktighetsåtgärder som måste vidtas. Besöksnäringen och svenska folket har ett stort ansvar framför sig för att det här ska fungera. Om smittspridningen ökar någonstans i landet kan nya restriktioner komma att införas.

Regeringen har tagit fram en tillfällig lag om smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Syftet är att göra tillsynsprocessen mer effektiv, genom att förflytta ansvaret för beslut från smittskyddsläkaren till kommunen. Länsstyrelserna ska ge kommunerna stöd, råd och vägledning. Länsstyrelserna får också ett uppdrag av regeringen att se till att de rekommendationer som gäller efterlevs.

Branschorganisationen Visita har tillsammans med Hotell- och restaurangfacket och Folkhälsomyndigheten tagit fram riktlinjer för hotell, restauranger och campingplatser (se länk i högerkolumn). Att dessa riktlinjer följs av företag och av besökare är en förutsättning för att besöksnäringen ska kunna fortsätta bedriva sina verksamheter. Vidare håller utökad information för fastboende och turister på olika språk på att tas fram.

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan

Näringsdepartementet