Fingerborgsblomma, odört och stormhatt är alla mycket giftiga. Vid förväxling med ätliga rötter har stormhatt orsakat dödsfall. Bild: Elisabeth Alvenby, Susanne Engdahl-Jensen, Birgitta Lindqvist

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

VästsverigeLummiga trädgårdar, frodiga skogar och solvarma stränder. Platser där vi gärna tillbringar mycket tid under de ljusa sommarmånaderna – men som också tjänar som grogrund för flera mycket giftiga växter.
– Det finns några växter som kan vara dödliga, säger Markus Tellerup på Giftinformationscentralen.

I Sverige finns det flera mycket farliga växter i både trädgårdar och i det vilda.

Även om det finns få dokumenterade fall där personer blivit allvarligt förgiftade av växter så finns anledning att vara vaksam på vad man väljer att smaka på i det gröna. Förtäring av fel växt kan nämligen resultera i ett akut sjukhusbesök.

– Det finns några växter som kan vara dödliga, säger Markus Tellerup, apotekare vid Giftinformationscentralen.

Åtminstone 100 personer behandlas varje år på sjukhus i Sverige med anledning av att de ätit en giftig växt.

– Men vi vet inte om det exakta antalet, bara att vi kontaktas från sjukhus ungefär om det antalet varje år. Det är också ganska många av dessa som inte behöver ”behandling” i egentlig mening utan enbart observation.

Huruvida förtäring leder till förgiftning är generellt en mängdfråga.

– Omkring hälften av de här fallen är barn under tio år. Dock brukar barn generellt bara smaka litegrann så det är osannolikt att de får i sig en farlig mängd. Det absolut vanligaste är att vuxna förväxlar eller avsiktligt tar en giftig växt, säger Markus Tellerup.

För att undvika att förväxla en ätlig växt med en giftig rekommenderar Giftinformationscentralen att man lär sig de giftigaste arterna utantill.

Nedan listar GP några av växterna du definitivt inte bör stoppa i dig.

Odört (Conium maculatum)
Odörts blad liknar hundkäx, men är mörka och kala. Allvarliga förgiftningar har förekommit. Smaken beskrivs som mycket obehaglig och därför bedöms risken för förgiftning genom olyckshändelse som liten. Symptom: Kan komma plötsligt med salivavsöndring, törst och kräkningar. I allvarliga fall kan förtäring även orsaka tal- och sväljsvårigheter samt muskelpåverkan.

Fingerborgsblomma (Digitalis purpurea)
Fingerborgsblomman finns både i trädgårdar och i det vilda. Växten beskrivs som mycket giftig att äta. Dess blad innehåller bland annat digitalis som kan påverka hjärtat. Allvarliga förgiftningar har inträffat vid förväxling. Det är däremot inte farligt att plocka blomman och stoppa fingrarna i munnen efteråt. Symptom: Illamående, kräkningar, trötthet och hjärtrytmrubbningar. Kan komma efter flera timmar.

Sprängört (Cicuta virosa)
Sveriges giftigaste växt. Förtäring kan innebära livsfara och även små mängder kan innebära allvarlig förgiftning. Dödsfall har inträffat vid förväxling med ätliga rötter. Sprängört växer vid stränder, vattendrag eller på fuktiga ställen. Symptom: Brukar komma inom en halvtimme med kraftig salivavsöndring, magsmärtor, diarré, kräkningar, ihållande kramper, medvetslöshet och andningsförlamning.

Bolmört (Hyoscyamus niger)
Vacker men giftig växt som kan dyka upp kring gårdar. Allvarliga förgiftningar har inträffat då växten prövats i missbrukssyfte. Den varnar dock genom att lukta är illa. Symptom: Muntorrhet, ansiktsrodnad, hjärtklappning, yrsel, vida pupiller, dimsyn, oro och hallucinationer. I allvarliga fall även medvetslöshet och muskelpåverkan.

Änglatrumpet (Brugmansia suaveolens)
Denna vackra växt är även den mycket giftig. Då växten prövats i missbrukssyfte har allvarliga förgiftningar inträffat. Förgiftningar genom olyckshändelse hos barn är dock ovanliga. Symptom: Muntorrhet, ansiktsrodnad, hjärtklappning, yrsel, vida pupiller, dimsyn, oro och hallucinationer. I allvarliga fall eventuellt också muskelpåverkan och medvetslöshet.

Stormhatt (Aconitum-arter)
Arterna nordisk stormhatt, trädgårdsstormhatt och äkta stormhatt är alla mycket giftiga. Dödsfall har inträffat vid förväxling med ätliga rötter. Symptom: Kommer vanligtvis inom en timme med brännande känsla i mun och svalg, kräkningar, diarré, salivavsöndring, kallsvettighet, myrkrypningar, hjärtrytmrubbningar, muskelsvaghet och andningsförlamning.

Lisa Axelsson

Göteborgs-Posten

Lär mer på gp.se/nyheter

Kommentera artikeln