Foto: Rättvisepartiet Socialisterna

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Under våren har utbildningsminister Anna Ekström tagit emot förslag från två stora utredningar på skolområdet. Nu går regeringen vidare med arbetet genom att skicka förslagen på remiss till bland annat berörda myndigheter, kommuner, intresseorganisationer och fackförbund.

Den 27 april överlämnade regeringens särskilda utredare Björn Åstrand betänkandet En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning, SOU 2020:28, och den 8 juni överlämnade regeringens särskilda utredare Lars Stjernkvist betänkandet Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning, SOU 2020:33 till Anna Ekström. I dag skickas förslagen på remiss.

– Björn Åstrand och Lars Stjernkvist har kommit med förslag för att stärka styrningen, öka likvärdigheten och motverka skolsegregationen i förskoleklass och grundskola samt gymnasieskola och komvux. Båda berör också på delvis olika sätt en mer regionaliserad stödfunktion för skolan. Det är viktiga förslag som berör skolans framtid och vi vill nu ge remissinstanserna möjlighet att samlat ta del av förslagen och lämna synpunkter, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Remisstiden pågår fram till den 30 november 2020.

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström

Utbildningsdepartementet