Illustrationsbild: Kollega

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

För att förhindra långa handläggningstider har regeringen beslutat om ett tillfälligt stöd på 100 miljoner kronor till a-kassorna. Regeringen har nu beslutat hur stödet ska fördelas mellan a-kassorna.

Regeringen har tidigare meddelat att a-kassorna under 2020 ska få ett tillfälligt bidrag på 100 miljoner kronor för att förhindra långa handläggningstider och därmed tider utan ersättning för personer som har blivit arbetslösa.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring, IAF fick tidigare i vår i uppdrag att ta fram förslag till hur stödet ska fördelas mellan a-kassorna för att ha så stor positiv påverkan på deras samlade handläggningstider som möjligt.

IAF:s modell för fördelning av stödet utgår ifrån en uppskattning av det antal extra ärenden som respektive a-kassa fått under den pågående krisen.

Regeringen har nu beslutat att Arbetsförmedlingen ska betala ut bidrag enligt IAFs förlag. Stödet fördelas till a-kassorna enligt följande:

 

Arbetslöshetskassa Belopp
Akademikernas 5 871 456
Alfa 13 559 181
Byggnadsarbetarnas 2 611 252
Elektrikernas 616 608
Fastighets 1 349 701
Finans- och Försäkringsbranschens 512 324
GS 809 005
Hamnarbetarnas 334 332
Handelsanställdas 7 023 270
Hotell- och restauranganställdas 15 931 097
IF Metalls 6 960 227
Journalisternas 469 726
Kommunalarbetarnas 8 126 458
Ledarnas 933 848
Livsmedelsarbetarnas 887 262
Lärarnas 830 423
Pappersindustriarbetarnas 247 271
Sekos 1 827 836
Småföretagarnas 4 667 003
STs 732 686
Sveriges arbetares 530 564
Säljarnas 544 900
Transportarbetarnas 4 968 212
Unionens 18 589 828
Vision 1 065 530
Total 100 000 000

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark

Arbetsmarknadsdepartementet