Illustrationsbild: Lund University Research Magazine - Lunds universitet

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Genomförande av det nya EU-direktivet om kvaliteten på dricksvatten och om bättre tillgång till dricksvatten för alla i unionen
Dir. 2020:76

En särskild utredare ges i uppdrag att föreslå hur det kommande EU-direktivet om kvaliteten på dricksvatten och om bättre tillgång till dricksvatten för alla i unionen i sin helhet ska genomföras i svensk rätt.

Ladda ner:Genomförande av det nya EU-direktivet om kvaliteten på dricksvatten och om bättre tillgång till dricksvatten för alla i unionen (pdf 173 kB) Utredaren ska bland annat

kartlägga hur svensk rätt förhåller sig till direktivet,
utreda om det finns några gränsdragningsproblem när det gäller de unionsrättsliga och nationella regelverk som berör eller ligger nära regleringen i direktivet och analysera hur eventuella överlappningar i regelverken kan hanteras,
föreslå vilka myndigheter som ska ansvara för de nya frågor som behandlas i direktivet och vilka befogenheter föreslagna myndigheter ska ha,
bedöma behovet av författningsändringar och andra åtgärder, och
lämna nödvändiga författningsförslag.
Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2021.

Näringsdepartementet