Illustrationsbild: Resia

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

För att markera tio år av framgångsrikt fredsarbete på Cypern genomförde utrikesminister Ann Linde idag en virtuell dialog och möte med Cyperns religiösa ledare.

– De har visat att religion kan förena istället för att splittra och att hela Cypern måste spegla både den kristna och muslimska närvaron, säger utrikesminister Ann Linde.

Samarbetet mellan muslimska och kristna ledare bröt samman när Cypernkonflikten intensifierades 1963. Kontakten var obefintlig fram till den svenskstödda religiösa dialogen inleddes för tio år sedan. Genom att samarbeta och stötta varandra har Cyperns religiösa ledare kunnat förbättra den av konflikten åsidosatta religionsfriheten och visa på samarbetets betydelse för att komma vidare i den låsta konflikten.

I samband med dialogen delade utrikesminister Ann Linde ut Kungliga Nordstjärneorden (ledamot av första klassen) till Salpy Eskidjian Weiderud, direktör för den religiösa dialogen i Cyperns fredsprocess (The Religious Track of the Cyprus Peace Process). Salpy Eskidjian Weiderud tilldelas den för att hon gett Sverige en politisk aktörsroll och synlighet i Cyperns fredsprocess samt främjat Sverige och svensk kultur.

– Salpy Eskidjian Weiderud är en unik fredsmäklare. Hon har under tio års tid intensivt och outtröttligt arbetat för fred och försoning. Hon är ett mycket konkret exempel på kvinnors betydelse för fredsprocesser. Hennes arbete för dialog, mänskliga rättigheter och jämställdhet är inget annat än banbrytande, säger Ann Linde.

Den religiösa dialogen i Cyperns fredsprocess initierades 2010. Initiativet för samman religiösa ledare på ön för att stärka mänskliga rättigheter, fred och försoning. Genom ambassaden i Nicosia är Sverige delaktigt i projektet som till största delen finansieras av utrikesdepartementet.

UD:s presstjänst