Bild: SVT Nyheter

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Ersättning för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet som en följd av covid-19-utbrottet möjliggörs till yrkesfisket

Regeringen kommer inom kort att besluta om möjlighet till ersättning för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet, det s.k. stillaliggandestöd, till yrkesfiskare som drabbas särskilt av covid-19-utbrottet.

De fiskare som uppfyller vissa krav enligt EU-regler på bl.a. tidigare aktivitet kan välja att upphöra med sin fiskeverksamhet från och med den 16 juni och få ersättning under stödperioden. Ersättningen syftar till att täcka fasta kostnader samt en arbetskraftskostnad under stödperioden och baseras på schablonberäkningar. Stödperioden delas upp i fyra olika perioder fram till 15 september men kan komma att förlängas.

Regeringen har stått bakom förslaget till ändringen av Europeiska havs- och fiskerifonden som bl.a. möjliggör stöd för tillfälligt stillaliggande till yrkesfisket maa covid-19-utbrottet. Ändringarna trädde i kraft den 25 april men i Sverige finns inte stöd för tillfälligt upphörande med fiskeverksamhet inom ramen för havs- och fiskeriprogrammet, vilket har lett till en längre process för att möjliggöra stödet. Så snart de sista delarna kring hur stöden kommer att betalas ut så kommer regeringen att fatta beslutet.

– Jag är väl medveten om att många fiskare har det tufft under pågående coronakris och jag är därför glad över att nu kunna meddela att våra svenska fiskare kommer att kunna få ett stillaliggande stöd säger Landsbygdsminister Jennie Nilsson.

De fiskare som avbryter sitt fiske helt från och med den 16 juni kan erhålla en viss ersättning för fasta kostnader samt för en arbetskraftskostnad under den s.k. stillaliggandeperioden om de tillhör målgruppen för stödet och uppfyller de nödvändiga villkoren. Dessa fiskare kommer i så fall att kunna söka en eller flera av perioderna 16 juni–30 juni, 1–31 juli, 1–30 augusti och 1–15 september 2020.

Stödet är riktat till innehavare av personlig fiskelicens samt till innehavare av fiskelicens som inte innehar överlåtbara fiskerättigheter för pelagiska arter och som har arbetat ombord på ett unionsfiskefartyg som berörs av stillaliggandet och som understiger 24 meter.

För att kunna få stöd måste innehavare av personlig fikselicens eller fiskelicens har arbetat ombord under ett visst antal dagar.

För innehavare av fiskelicens som har demersala, individuella fiskemöjligheter, finns det krav på att en viss del av dessa individuellt tilldelade fiskemöjligheter ska finnas kvar vid slutet av 2020.

Jordbruksverket är den myndigheten som handlägger stöd inom ramen för havs- och fiskeriprogrammet och som även ansvarar för handläggningen av stillaliggandestödet. På Jordbruksverkets webbsida kommer man kunna läsa mer detaljerad information om stödet och dess villkor, men också annan information som exempelvis hur man räknar fram stödbeloppet och när man kan skicka in en ansökan.

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson