Infrastrukturminister Tomas Eneroth. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Regeringen har beslutat att förlänga giltighetstiden för CSN-lån för körkort med ett år. Beslutet gäller för de lån som beviljats den 1 april – 31 december 2019.

– Coronapandemin har inneburit att antalet körlektioner och provtillfällen som kan hållas har minskat. Det har gjort att ledtiderna för att ta körkort har ökat. För att de som tagit CSN-lån för körkort fortfarande ska kunna nyttja lånet förlänger nu regeringen giltighetstiden med ett år, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth

Ett beslut om körkortslån gäller i ett år. Regeringens beslut att förlänga giltighetstiden innebär att de som beviljats lån under tiden 1 april – 31 december 2019, men inte kunnat utnyttja lånet under ettårsperioden, nu automatiskt får ett år till på sig från det att giltighetstiden gått ut.

Centrala studiestödsnämnden (CSN) hanterar körkortslånet som riktar sig till arbetslösa mellan 18-47 år och som uppfyller vissa villkor.

Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth

Läs mer och sök nu csn.se/bidrag-och-lan/korkortslan.html