Lena Hallengren: Socialminister / Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Regeringen har beslutat om en förlängning av besöksförbudet på äldreboenden med anledning av det nya coronaviruset. Förbudet sträcker sig fram till den 31 augusti 2020. Regeringen uppdrar samtidigt åt Socialstyrelsen att utveckla stödet för hur bedömningen av undantag kan göras från förbudet mot besök.

Tiden är ännu inte mogen att släppa på restriktionerna för Sveriges äldreboenden, men det är angeläget att våra äldre kan träffa sina nära och kära i sommar. Stödet för hur bedömningen av undantag från förbudet kan göras behöver därför utvecklas, och information om olika möjligheter att ordna säkra besök behöver förbättras, säger socialminister Lena Hallengren.

Med anledning av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 gick regeringen och Folkhälsomyndigheten i mars 2020 ut med rekommen­dationer om att inte besöka anhöriga vid särskilda boendeformer för äldre. Flera boenden valde också att införa besöksförbud. Ett nationellt besöksförbud infördes den 1 april 2020, vilket nu förlängs till den 31 augusti 2020.

Socialstyrelsen får samtidigt i uppdrag att ta fram, sammanställa och sprida exempel som kan fun­gera som ett stöd både för personalen och anhöriga avseende hur besök kan ordnas på ett säkert sätt. Det kan exempelvis handla om att underlätta för besök utomhus eller att sätta upp plexiglas i boendet.

Stödet som tas fram ska bygga på Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid besök i särskilda boendeformer för äldre. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 15 juli 2020.

Jasmina Sofic
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren

Socialdepartementet