Illustrationsbild: Allians för Skåne

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

För att undvika trängsel i kollektivtrafiken och därmed begränsa smittspridningen av coronaviruset är det viktigt att alla aktörer tar sitt ansvar. Det var budskapet från infrastrukturminister Tomas Eneroth vid en pressbriefing den 22 juli.

– Jag har varit väldigt tydlig med att turerna i kollektivtrafiken inte får minska på ett sätt som innebär att trängseln ökar. Det är viktigt att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, som har ansvaret för kollektivtrafiken, tillsammans med transportföretagen tar sitt ansvar och följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att undvika trängsel, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Kollektivtrafiken har precis som resten av transportbranschen drabbats hårt av coronapandemin. Samtidigt är det viktigt att kollektivtrafiken fortsätter att rulla för alla som är beroende av den för att vardagen ska fungera, inte minst för att ta sig till skola och arbete.

Regeringen har avsatt 3 miljarder kronor för att kompensera de regionala kollektivtrafikmyndigheterna för minskade biljettintäkter under coronapandemin, men också för att upprätthålla trafiken.

Ansvaret för att följa de rekommendationer och råd Folkhälsomyndigheten har för kollektivtrafiken ligger främst på de regioner och kommuner som ansvarar för kollektivtrafiken regionalt. Men det är samtidigt viktigt att alla aktörer bidrar.

Det finns flera goda exempel på hur kollektivtrafikmyndigheter och transportföretag arbetar för att undvika trängsel. Men det är viktigt med en kontinuerlig dialog och samarbete mellan parterna.

I dagsläget pågår därför också diskussioner mellan myndigheter och branschen om vad som mer behöver göras för att minska trängseln i kollektivtrafiken och därmed begränsa smittspridningen. Regeringen är beredd att vidta ytterligare åtgärder om det krävs.

Infrastrukturdepartementet