Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice stats­minister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Den 1-2 juni deltar miljö- och klimatminister Isabella Lövin en virtuell havskonferens där högnivådeltagare och lokala grupper från hela världen deltar. Konferensen är öppen för alla att ta del av som åhörare.

För att inte förlora fart i havssamarbetet arrangerar den globala koalitionen Friends of Ocean Action där Isabella Lövin är medordförande flertalet virtuella dialoger med olika teman kopplade till hav. Virtual Ocean Dialogues, en global virtuell havskonferens där högnivådeltagare och lokala grupper kopplas samman, kommer att vara öppna för alla att ta del av som åhörare. Arrangemanget sker i samarbete med World Economic Forum.

– Världens regeringar satsar nu enorma summor för att åter bygga upp samhället efter coronakrisen. Satsningarna måste bidra till en hållbar omställning, och där får världen inte glömma att också vårt hav behöver hjälpas ut en svår kris. Under den virtuella havskonferensen kommer jag bland annat lyfta att det behövs konkreta överenskommelser för att komma tillrätta med spridningen av plast och kemikalier i havet, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Med anledning av pandemiutbrottet av covid-19 har FN:s havskonferens om genomförandet av det globala hållbarhetsmålet om hav och marina resurser, mål 14, skjutits på framtiden. Havskonferensen skulle ägt rum den 2–6 juni i Lissabon och den skulle vara en fortsättning på den konferens som Sverige och Fiji arrangerade 2017.

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö-
och klimatminister samt vice statsminister

Anna Söderström
Pressekreterare hos miljö-
och klimatminister samt vice statsminister

Miljodepartementet