Regeringen: Bildarkiv- Statssekreterare Jan-Olof Lind Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Regeringen har idag utsett Jan Björklund till ambassadör i Rom.

Jan Björklund var under åren 2010-2014 vice statsminister tillika minister för utbildning och forskning, 2007-2010 utbildningsminister och 2006-2007 skolminister. Han var ledamot av Sveriges riksdag 2006-2019 och under åren 1994-2006 borgarråd i Stockholms stad; under denna tid var han bland annat skolborgarråd.

Jan Björklund var Liberalernas partiledare 2007-2019 och innehade före dess höga poster inom Liberala partiet på nationell och lokal nivå. Han har tidigare tjänstgjort som yrkesofficer inom Försvarsmakten och är idag reservofficer med majors grad.

Jan Björklund tillträder som ambassadör i Rom den 1 september 2020.

Utrikesdepartementet