Arkiv bild: Eductus

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Regeringen satsar för att underlätta för de gröna näringarna när säsongsarbetarna från andra länder uteblir. 11 miljoner kronor satsas för att underlätta matchning av arbetslösa till de gröna näringarna.

Trädgårdsnäringen och skogsnäringen har akuta svårigheter att rekrytera säsongsanställd personal till fältarbeten som plantering, växthusarbete och skörd. Situationen orsakas av reserestriktioner för säsongsarbetare kopplat till coronaepidemin.

Regeringen satsar nu 11 miljoner kronor så att grönsaker och bär kan skördas och skogsplantor som annars förstörs kommer i jorden. Ett befintligt uppdrag till Tillväxtverket där Lantbrukarnas riksförbund och Arbetsförmedlingen samarbetar förstärks. Takten i matchningen av arbetssökande till de gröna näringarna ska höjas. Siktet är inställt på rekrytering av arbetslösa och ungdomar.

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson

Närings­departementet