Migrationsverket Brexit - Migrationsverket

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag på bestämmelser som gäller brittiska medborgares rättigheter. Förslagen kompletterar de som finns i utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU och berör vissa brittiska medborgares rätt att resa in, vistas och arbeta i Sverige.

Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020, men hela 2020 är en övergångsperiod då EU-rätten fortfarande gäller för Storbritannien. Situationen för de brittiska medborgare som bor i Sverige kommer inte att ändras under den tiden.

Vid övergångsperiodens utgång slutar EU-rätten att gälla för de brittiska medborgarna och i stället tar utträdesavtalets särskilda bestämmelser till skydd för de berörda medborgarna vid.

I propositionen föreslår regeringen bestämmelser som kompletterar utträdesavtalet.

Regeringen föreslår bland annat följande:

De brittiska medborgare som har bosatt sig här före övergångsperiodens utgång och deras familjemedlemmar ska ansöka om en ny uppehållsstatus. Den som får uppehållsstatus kommer att ha rätt att fortsätta bo och arbeta i Sverige i princip på samma villkor som en EU-medborgare.
Migrationsverket ska vara den myndighet som meddelar beslut om uppehållsstatus. Migrationsverket ska också utfärda dokument till de gränsarbetare omfattas av rättigheter enligt avtalet, det vill säga brittiska medborgare som arbetar i Sverige men bor i ett annat land.
Förslagen föreslås träda i kraft den 1 december 2020.

För de svenskar och andra EU-medborgare som är bosatta i Storbritannien finns ett motsvarande system på plats.

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson

Justitiedepartementet