Bild: Norran

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Fi2020/02952/S1

Inför budgetpropositionen för 2021 är det angeläget att skatteförslag kan förberedas genom remittering. Om förslagen kommer att presenteras i budgetpropositionen för 2021, och med vilken utformning, blir beroende av de överläggningar som förs i det slutliga arbetet med budgetpropositionen.

Ladda ner:Ytterligare skattesänkningar för personer över 65 år (pdf 254 kB)

I promemorian lämnas förslag på ytterligare skattesänkningar för
personer över 65 år. Enligt förslaget sänks skatten genom att det förhöjda grundavdraget förstärks för personer som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år och har en fastställd förvärvsinkomst mellan ca 213 000 och 1 418 000 kronor per år.

Syftet med förändringarna i det förhöjda grundavdraget är att sluta
klyftan i beskattningen mellan löneinkomst och pension på så sätt att
personer över 65 år inte betalar högre skatt än personer som är under 65 år. För inkomster som understiger ca 213 000 kronor per år är skatten med gällande regler redan lika eller lägre för personer över 65 år med pensionsinkomster jämfört med skatten på arbetsinkomster för personer under 65 år. Det föreslås därför att det förhöjda grundavdraget lämnas oförändrat för dessa inkomster. På inkomster som överstiger ca 1 423 000 kronor per år gör avtrappningen av jobbskatteavdraget att skatten med gällande regler är högre för arbetande under 65 år. Det föreslås därför att det förhöjda grundavdraget sänks för dessa inkomster på så sätt att skatten för personer över 65 år blir densamma som för arbetande under 65 år även för dessa inkomster.

Förslaget föranleder ändringar i inkomstskattelagen.

Ändringarna föreslås träda i kraft de n 1 januari 2021

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den
18 augusti 2020.

Finansdepartementet