Illustrationsbild: Sli

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att förbereda en informationsinsats mot näthat
Diarienummer: Ku2020/01463/MD

Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag att förbereda en informationsinsats mot näthat kopplat till demokratiskt deltagande och delaktighet. Insatsens syfte är att förebygga och motverka förekomsten av näthat i det demokratiska samtalet, samt att bidra till att stödja dem som riskerar att drabbas av näthat.
Ladda ner:Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att förbereda informationsinsats mot näthat (pdf 59 kB)

Myndigheten ska göra en analys av hur behoven ser ut och på vilket sätt en informationsinsats som ska nå ut brett till allmänheten kan utformas, och hur den ska genomföras 2021. För genomförandet av uppdraget får myndigheten disponera 2 000 000 kronor från anslag 6:1 Allmänna val och demokrati, ap. 11.

Brottsoffermyndigheten ska samverka med relevanta aktörer, däribland Statens medieråd, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och kommittén Demokratin 100 år (Ku 2018:02).

Uppdraget i form av en rapport och en ekonomisk redovisning ska lämnas till regeringen (Kulturdepartementet med kopia till Justitiedepartementet) senast den 30 april 2021.

Justitiedepartementet, Kulturdepartementet