Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Arbetsmarknad, Coronaviruset – Regeringen inför en tillfällig höjning av taket i a-kassan från ersättningsdag 101. Se frågor och svar om beslutet nedan.

Vad betyder det att ni höjt taket?

A-kassan är en omställningsförsäkring, för att underlätta ekonomisk omställning mellan jobb. Du kan få upp till 80 procent av din inkomst i ersättning under de första 200 dagarna av ersättningsperioden. Från dag 201 kan du få upp till 70 procent av din inkomst i ersättning. Därutöver finns det ett tak för högsta möjliga belopp som betalas ut per dag.

Regeringen har tidigare beslutat att tillfälligt höja taket i den inkomstbaserade ersättningen för de första 100 ersättningsdagarna. Taket har höjts till 1 200 kronor per ersättningsdag, vilket motsvarar 26 400 kronor per månad.

Nu görs även en tillfällig höjning av taket från ersättningsdag 101. Det betyder att det högsta beloppet du kan få per ersättningsdag är 1 000 kronor, från ersättningsdag 101, vilket motsvarar cirka 22 000 kronor per månad före skatt. Hur mycket du får i ersättning beror på din tidigare inkomst, hur mycket du har arbetat innan du blev arbetslös och på om du är arbetslös på deltid eller heltid.

Vem omfattas av höjningen?

Höjningen gäller ersättningar som avser tid från och med den 29 juni. Alla som då har passerat ersättningsdag 100 och får inkomstrelaterad ersättning från a-kassan, eller skulle ha rätt till inkomstrelaterad ersättning men uppbär aktivitetsstöd, kan omfattas av takhöjningen. Det betyder att du som till exempel är inne på dag 110 när höjningen träder i kraft omfattas av förändringen och skulle kunna få en högre ersättning.

För att få inkomstrelaterad ersättning, där taket är 1 200 kr för de 100 första ersättningsdagarna och därefter 1 000 kr, måste du uppfylla arbetslöshetsförsäkringens medlemsvillkor och arbetsvillkor när arbetslösheten uppstod.

Finns det någon åldersgräns?

Nej, takhöjningen gäller alla som har rätt till inkomstrelaterad ersättning. Däremot måste du vara i åldern 20 – 65 för att få a-kassa. Det finns även vissa andra åldersgränser som kan påverka hur mycket du får ut. Om du är under 25 år och har aktivitetsstöd så får du 70 procent av din tidigare inkomst under ersättningsdagarna 101 – 200, men takhöjningen gäller även för dig.

Hur länge gäller dessa höjningar?

Höjningen är tillfällig och gäller för ersättningar som avser tiden från och med den 29 juni 2020 till och med den 3 januari 2021.

Gäller höjningen även för de personer som blev arbetslösa innan corona?

Alla som har rätt till inkomstrelaterad ersättning och passerar ersättningsdag 100 när den höjda ersättningsnivån gäller får ta del av höjningen. Det gäller alltså även den som blev arbetslös innan corona.

Får man ta del av det höjda ersättningstaket även om man redan har en pågående ersättningsperiod?

Ja det får man. Ersättningen är upp till 80 procent av inkomsten under de första 200 dagarna av ersättningsperioden, och sedan upp till 70 procent. Därutöver finns ett tak, som nu har höjts till max 1 000 kronor per dag från ersättningsdag 101. De första 100 ersättningsdagarna är taket 1 200 kr.

Taken gäller för alla som har inkomstbaserad ersättning.

Kommer man att förlänga antalet a-kassedagar för de som riskerar att bli utförsäkrade?

En ersättningsperiod är 300 ersättningsdagar. För en kalendervecka kan man få ersättning för högst fem dagar. För den som vid ersättningsperiodens slut är förälder till barn under 18 år kan ersättningsperioden förlängas till 450 dagar. Regeringen har idag inte beslutat om någon annan längd på ersättningsperioden.

För den som är på väg att utförsäkras från a-kassan kan Arbetsförmedlingen erbjuda att delta i jobb- och utvecklingsgarantin. Det är ett program som består av individuellt utformade insatser och stöd, kombinerat med att aktivt arbetssökande.

Den som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin kan få sin ersättning från Försäkringskassan i form av aktivitetsstöd, enligt de regler som gäller för aktivitetsstöd.

Om du har kunnat arbetat i viss omfattning under perioden som du har haft ersättning från a-kassan kan du ha uppfyllt ett så kallat arbetsvillkor. I sådana fall kan din arbetslöshetskassa pröva om du uppfyller villkoren för en ny ersättningsperiod.

Kommer höjningen att gälla även för aktivitetsstöd?

Höjningen gäller även för den som har aktivitetsstöd och som, enligt de regler som gäller för aktivitetsstöd, skulle ha haft rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning.

Jag gick med i a-kassan när jag blev arbetslös och får därför grundersättning. Kommer jag att få ta del av inkomstrelaterad ersättning med denna takhöjning när jag har varit medlem i a-kassan tillräckligt länge för att möta medlemsvillkoret?

Nej. Du måste möta både medlemsvillkoret och arbetsvillkoret när arbetslösheten uppstår för att kunna få den inkomstrelaterade ersättningen. Om du möter arbetsvillkoret men inte medlemsvillkoret när du beviljades a-kassa så får du grundersättning istället för inkomstrelaterad ersättning.

Arbetsmarknadsdepartementet

Källa: regeringen.se

  • Kommentera artikeln
  • Här nedan behöver du logga in först via din Facebook för att skriva en kommentar. Visa respekt för andra och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort.