Magdalena Andersson, finansminister Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet & Inrikesminister Mikael Damberg Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Debattartikel

Steg för steg ska de pressas tillbaka och lagföras. När samhället kraftsamlar mot den organiserade brottsligheten är det viktigt att den angrips från alla håll. Det handlar inte minst om att slå mot de kriminella nätverkens olika inkomstkällor och utnyttjande av svenska välfärdssystem.

Det är ett stort problem när seriösa näringsidkare som vill göra rätt för sig drabbas av snedvriden konkurrens och slås ut på grund av att grannbutiken säljer insmugglade varor, fuskar med skatten eller exploaterar människor genom exempelvis svart arbetskraft.

Vi ser också exempel på seriösa näringsidkare som utsätts för hot och utpressning och som tvingas betala avgifter till kriminella nätverk för att få fortsätta bedriva sin verksamhet. Detta måste stoppas.

Därför har regeringen fattat beslut om två uppdrag till tolv myndigheter som ska utveckla sitt samarbete mot näringsverksamhet respektive felaktig folkbokföring kopplad till organiserad brottslighet.

Uppdragen berör utöver Polismyndigheten och Skatteverket också Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården, Kustbevakningen, Tullverket, Kronofogdemyndigheten, Migrationsverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Dessa myndigheter bedriver sedan tidigare ett brett, gemensamt arbete mot organiserad brottslighet, som regeringen i mars gjorde permanent genom att det skrevs in i respektive myndighets instruktion.

Uppdragen är också en del av regeringens 34-punktsprogram mot gängbrottsligheten, det åtgärdsprogram som lanserades hösten 2019 och som tillsammans med den pågående utbyggnaden av polisen med 10 000 fler anställda utgör den mest omfattande kraftsamlingen mot kriminella nätverk någonsin i Sverige.

Inom ramen för samverkan ska myndigheterna inrätta pilotprojekt som rör näringsverksamhet samt felaktig folkbokföring med koppling till organiserad brottslighet.

I det ena pilotprojektet, som samordnas av polisen, ska myndigheterna bland annat kartlägga personer inom organiserad brottslighet som bedriver näringsverksamhet samt kriminella nätverks påtryckningar, trakasserier och brott mot näringsidkare i utsatta områden. Systematiska kontroller ska också genomföras. Kompetensen och styrkan hos dessa 12 myndigheter kommer att riktas mot de områden där de kriminella nätverken ofta verkar för att se hur man kan komma åt deras olagliga ekonomiska verksamheter från flera håll.
I det andra pilotprojektet, som samordnas av Skatteverket, ska myndigheterna bland annat kartlägga strategiska adresser som misstänks användas för systematiska fel i folkbokföringen kopplad till organiserad brottslighet, och stärka kontrollen av dessa adresser. Vi har sett exempel där 20 till 30 personer har varit folkbokförda på samma lägenhet utan att egentligen bo där, vilket kan utgöra grund för folkbokföringsbrott, bidragsbrott och bedrägerier men även utnyttjas för att komma åt olika bidrag och förmåner från välfärdssystemet.
Vi tänker aldrig acceptera att våra välfärdssystem utnyttjas av kriminella som både utnyttjar människor och skor sig på samhällets resurser. Därför får nu dessa 12 myndigheter tillsammans i uppdrag att växla upp arbetet mot den här sortens brottslighet ytterligare.

Våra myndigheter blir allt mer samordnade och effektiva i sina insatser mot kriminaliteten, och vårt samhälle är både starkare och mer uthålligt än vad de kriminella nätverken någonsin kommer att bli. Steg för steg ska de pressas tillbaka och lagföras.

Magdalena Andersson, finansminister (S)
Mikael Damberg, inrikesminister (S)