Bildarkiv från :Myndigheten för press, radio och tv | LinkedIn

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Uppdrag till Myndigheten för press, radio och tv att förbereda fördelning av bidrag för utgivning av tryckta allmänna nyhetstidningar

Diarienummer: Ku2020/01276/MD

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) att vidta åtgärder i syfte att förbereda hantering av bidrag för utgivning av tryckta allmänna nyhetstidningar. Syftet med uppdraget är att, mot bakgrund av den akuta situation som uppkommit till följd av spridning av det nya coronaviruset, möjliggöra en snabb handläggning av bidraget och att informera de potentiella sökandena om processen.

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) att vidta åtgärder i syfte att förbereda hantering av bidrag för utgivning av tryckta allmänna nyhetstidningar. Syftet med uppdraget är att, mot bakgrund av den akuta situation som uppkommit till följd av spridning av det nya coronaviruset, möjliggöra en snabb handläggning av bidraget och att informera de potentiella sökandena om processen.

Ladda ner:Uppdrag till Myndigheten för press, radio och tv att förbereda fördelning av bidrag för utgivning av tryckta allmänna nyhetstidningar (pdf 66 kB)

MPRT ska även informera de potentiella sökandena om att fördelning av
bidrag förutsätter att riksdagen och regeringen fattar nödvändiga beslut och att stödet godkänns av EU-kommissionen.

Kulturdepartementet, Regeringen om Medier