Montage: Nyhetsskrift - Uppdrag om fortsatt försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål för lagöverträdare under 18 år

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Diarienummer: Ju2018/02403/DOM (delvis), Ju2020/01330/DOM (delvis), Ju2020/02474/DOM

Regeringen ger Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Kriminalvården och Domstolsverket i uppdrag att fortsätta försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål för lagöverträdare under 18 år efter den 31 december 2020.

Den fortsatta försöksverksamheten ska pågå till och med den 31 december 2022.

Ladda ner: Uppdrag om fortsatt försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål för lagöverträdare under 18 år (pdf 160 kB)

Justitiedepartementet