Bildarkiv: LäkemedelsVärlden St

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Diarienummer: S2020/04550/FS

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att ta fram en nationell vaccinationsplan för covid-19. Folkhälsomyndigheten ska bland annat att ta fram en prioritetsordning och en plan för hur vaccinet ska distribueras och hanteras i Sverige, uppskatta vilka vaccinvolymer som behövs inför kommande inköp och utreda hur vaccinering mot covid-19 kan införas i det nationella vaccinationsregistret.

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en nationell operativ plan för framtida vaccination mot sjukdomen covid-19, orsakad av det nya coronaviruset SARS-CoV-2. I uppdraget ingår framtagandet av en vaccinationsplan som bland annat innefattar en prioritetsordning samt en plan på distribution och hantering av vaccin. Planen ska innehålla tydlig information som regioner och kommuner kan använda sig av för att i god tid planera och organisera sin verksamhet för vaccination mot covid-19. Dessutom ingår att göra en uppskattning av vilka volymer av vaccin som behövs baserat på potentiella tillgängliga vaccintyper inför kommande inköp och att bedöma kostnaderna för inköp, distribution och hantering av vaccin.

Folkhälsomyndigheten ska löpande redovisa till Regeringskansliet, och en första version av planen ska lämnas in senast 31 augusti i år. Planen ska därefter uppdateras i takt med kunskapsläget.

Ladda ner: Uppdrag att ta fram en nationell plan för vaccination mot covid-19 S2020_04550_FS delvis (002) (pdf 1 MB)

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en nationell operativ plan för framtida vaccination mot sjukdomen covid-19, orsakad av det nya coronaviruset SARS-CoV-2. I uppdraget ingår framtagandet av en vaccinationsplan som bland annat innefattar en prioritetsordning samt en plan på distribution och hantering av vaccin. Planen ska innehålla tydlig information som regioner och kommuner kan använda sig av för att i god tid planera och organisera sin verksamhet för vaccination mot covid-19. Dessutom ingår att göra en uppskattning av vilka volymer av vaccin som behövs baserat på potentiella tillgängliga vaccintyper inför kommande inköp och att bedöma kostnaderna för inköp, distribution och hantering av vaccin.

Folkhälsomyndigheten ska löpande redovisa till Regeringskansliet, och en första version av planen ska lämnas in senast 31 augusti i år. Planen ska därefter uppdateras i takt med kunskapsläget.

Socialdepartementet