Foto: SVT: Följ med in till konservatorn Annmarie Christensson som när hon visar upp de skadade regalierna.

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

De ovärderliga regalierna som stals från Strängnäs domkyrka har länge varit på restaurering – på hemlig ort. Skadorna kommer att synas även när föremålen ställs ut igen i sommar.
– Det kommer att vara synligt för ögat, säger domprosten Christofer Lundgren.
Regalierna har sedan sommaren 2019 förvarats på ett konserveringscenter där de genomgått ett åtgärdsprogram.

Vid kuppen den 31 juli 2018 stals ett riksäpple och två kungakronor i guld som användes vid kung Karl IX och drottning Kristina den äldres begravningar i början av 1600-talet. Stölden av de gemensamma kulturarven engagerade många.

Riksäpple skadat
Kungens krona skadades mer än den andra, där hela partiet av byglar var intryckt i hjässringen. Riksäpplet hade nästan delat sig och bucklats till på flera ställen. Byglar på drottning Kristinas krona hade också böjts till.

– Det är en väldig avvägning: vilka skador reparerar man och vilka skador kan man inte reparera därför att man riskerar orsaka andra skador, säger Christofer Lundgren.

Värda 65 miljoner kronor
Inte bara kronorna och riksäpplet skadades vid kuppen utan även regalier som blev kvar i domkyrkan, som drottningens äpple. Det föll ned från sin ställning och slog i botten på montern. Eftersom hela äpplet är emaljerat kan inte bucklan rätas då beläggningen riskerar att lossna.

Föremålen har ett försäkringsvärde på 65 miljoner kronor, enligt en uppskattning gjord av experten Susanne Silfverstolpe, som tidigare arbetat på auktionsfirman Bukowskis. Men kulturhistoriskt är de ovärderliga.

Sandra Kjellström
SVT

Läs mer: svt.se/nyheter