Vi kommer behöva vidta olika åtgärder för att kompensera det eleverna inte har fått den här perioden, säger Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket. Foto: SVT

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Svenska gymnasielever går nu in på sin tredje termin med distansundervisning och sedan årsskiftet har också en majoritet av landets högstadieskolor gått över till undervisning på distans. Men, trots det har Skolverket ännu ingen uppfattning om vilken effekt distansundervisningen kommer att ha på svenska elevers lärande och kvalitén på undervisningen, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson till SVT.

– Det är en bra fråga, men än så länge har vi inget riktigt bra svar på den, säger Fredriksson som tillägger att Skolverket kommer att följa upp effekterna av pandemin och distansundervisningen.

Enligt Fredriksson handlar det framförallt om klarlägga vilken undervisning det är eleverna har missat och i vilken utsträckning det har påverkat deras lärande, något som inte är helt enkelt.

– Men det är klart, ju längre tid detta pågår, desto fler konsekvenser får det för elevers lärande och kunskapsutveckling.

Tredje terminen med distansundervisning
Till följd av pandemin införde regeringen i mars i fjol distansundervisning på landets gymnasieskolor, vilket innebär att svenska gymnasielever just påbörjat sin tredje termin med distansundervisning.

Vad gäller grundskolan så ansåg regeringen och Folkhälsomyndigheten under lång tid att distansundervisning inte var nödvändigt ur smittskyddsynpunkt, men från och med den 7 januari i år blev det möjligt för högstadieskolor att gå över till fjärr- eller distansundervisning. Syftet är att minska smittspridningen av covid-19 och att undvika trängsel i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken på väg till skolan.

Majoritet av högstadieskolor inför distansundervisning
En majoritet av landets högstadieskolor har också tagit chansen till distansundervisning. Enligt en ny undersökning från Skolverkets undervisar två av tre högstadieskolor, helt eller delvis, på distans.

Majoriteten av skolorna som bedriver distansundervisning har dock valt att kombinera det med undervisning på plats.

Undersökningen genmfördes under den 15 respektive och 18 januari 2021, och är tänkt att ge en ögonblicksbild över högstadieskolornas situation under pandemin. Samtliga landets 290 kommuner och 33 enskilda huvudmän kontaktades.

Utesluter inte sommar- och kvällsundervisning
Skolverket kan idag inte säga när och på vilket sätt effekterna av distansundervisningen kommer att utredas, men generaldirektör Peter Fredriksson är tydligt med att åtgärder kommer att vidtas för att kompensera för den undervisning som framförallt gymnasieleverna missat under pandemin. Det kan till exempel bli nödvändigt med sommarskola, säger han.

– Det kan mycket väl bli så att man få ta igen den här undervisningen på kvällar, helger eller på loven.

Johan Sennerö
Ylva Larsson

SVT

Kommentera artikeln