Slopande av fribelopp väntas leda till flest nya studerande Foto: TT.

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Cirka 550 000 väntas få studiemedel i höst – det är en ökning med omkring 100 000 jämfört med hösten 2019, enligt en prognos från CSN.

– Det här är absolut en coronaeffekt hos CSN. Det är ett nytt rekord, säger Kristina Ericson, avdelningschef vid myndigheten.

En stor del av ökningen väntas människor utan jobb stå för.

– Vi räknar att fler kommer att studera på grund av arbetslöshet, ungefär 40 000 fler som får studiemedel i höst.

Beräkningen bygger på erfarenheter från bland annat finanskrisen 2008-2009, då antalet personer som fick studiemedel ökade kraftigt.

Men den faktor som väntas leda till flest nya studerande som söker studiemedel i höst, tror CSN (Centrala Studiestödsnämnden) är att regeringen beslutat att ta bort det så kallade fribeloppet.

Det är den gräns för hur mycket en person får tjäna utan att studiemedlen reduceras.

Fribeloppet var för 40 veckors studier på heltid med studiemedel, innan det togs bort, drygt 180 000 kronor för 2020 . Men nu är alltså den gränsen borttagen.

– Så att man både kan studera och tjäna mer pengar än förut samtidigt, och då räknar vi med att ungefär 60 000 fler kommer att söka studiemedel på grund av det.

Syftet med att ta bort fribeloppet är att studerande ska kunna gå in och arbeta under coronakrisen utan att behöva oroa sig för negativa effekter för rätten till studiemedel när studierna återupptas.

Eftersom fribeloppet aldrig tidigare slopats finns en viss osäkerhet i prognosen om vilken effekt det kommer att få.

Kristina Ericson räknar med att ökningen av antalet studerande med studiemedel kommer att leda till ökad arbetsbelastning och CSN kommer därför att anställa mer personal:

– Vi håller på med en stor rekrytering nu, ungefär 60 nya handläggare ska börja i hos oss, de ska börja i Visby, Sundsvall och Eskilstuna.

Per Vallgårda, Ekot i Luleå
per.vallgarda@sverigesradio.se

Hitta artikeln på: sverigesradio.se