Jakob Lundgren Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Regeringen har som målsättning att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. För att nå detta måste alla politikområden dra åt samma håll och klimatfrågan måste integreras i alla relevanta politikområden. Av den anledningen har regeringen inrättat ett klimatkollegium inom Regeringskansliet.

– Klimatet är vår tids stora ödesfråga och den kan inte lösas med stuprörstänkande. Alla relevanta politikområden måste bidra till en omställning av hela samhället, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin

Klimatkollegiets syfte är att stärka regeringens arbete med att nå klimatmålen och att genomföra den klimatpolitiska handlingsplanen. Kollegiet kommer ha regelbundna möten som leds av statsministern. Utöver statsministern och miljö- och klimatministern ingår ytterligare sex ministrar vars områden är avgörande för klimatomställningen. Dessa är: närings­minis­tern, finansministern, infrastrukturministern, energi- och digitaliserings­ministern, landsbygdsministern och finansmarknads- och bostadsministern.

Klimatkollegiet får en central roll i arbetet med att driva på omställningen och genomföra den gröna återhämtningen.

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö-
och klimatminister
samt vice statsminister Isabella Lövin

Finansdepartementet,
Miljödepartementet,
Näringsdepartementet,
Statsrådsberedningen,
Regeringen,
Infrastrukturdepartementet