Illustrationsbild: Järnvägsmuseet / Kupé, interiör / VAGN 43: SOVVAGN Ao3 3945

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Det ska vara enkelt att resa klimatsmart. Regeringen aviserar nu en utökad satsning på nattåg till utlandet i höstens budget. Sammantaget handlar det om en ökning om 300 miljoner kronor. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringen vill att nattågstrafiken i både Skandinavien och till kontinenten utökas. Tåg är ett klimatsmart sätt att resa som kan vara ett alternativ till flyget. Trafikverket har tidigare i ett första steg haft regeringens uppdrag att utreda förutsättningarna för att handla upp nattåg med dagliga avgångar till flera europeiska städer. Nu fortsätter satsningen på nattågstrafik.

Sammantaget handlar det om en ökning om 300 miljoner kronor. Den exakta årliga fördelningen kommer preciseras i höstens budget.

Den fortsatta satsningen är en del av höstbudgeten och budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Fredrik Persson
T.f. pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Publicerad 12 juni 2020

Finansdepartementet, Infrastrukturdepartementet