Radioaktiva blöjor hittade på soptipp – spåras till Akademiska Foto: TT

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

I förra veckan upptäcktes radioaktiva blöjor på en soptipp i Västmanland. Strålsäkerhetsmyndigheten kopplades in och snart kunde blöjorna spåras till Akademiska sjukhuset.
– Akademiska är de enda som gör den här typen av behandlingar i närheten. Så vi kontaktade sjukhuset och bad dem redogöra för sina rutiner för hur de hanterar avfall, säger Torsten Cederlund, chef för enheten för medicinska bestrålningar på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Missade att informera patient

Inkontinensskydden misstänks komma från en äldre person som behandlats med strålning men inte informerats om hur avfallet ska hanteras efter behandlingen.

– Normalt sett när patienter skickas hem går de ju på toaletten och då späds det radioaktiva ämnet snabbt ut, och då spelar det ingen roll, säger Alexander Englund, Strålskyddsexpert på Region Uppsala.

– Vi borde ha fångat upp det här.

Radioaktiviteten i containern var inte farlig för de som arbetade på soptippen. Alla avfallsanläggningar har detektorer i containrarna som varnar för radioaktivitet. Nivån i blöjorna låg precis över värdet för vad detektorerna känner av.

Andreas Sjölin

SVT

Kommentera artikeln