Utbildningsminister Anna Ekström Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Prövning av grundskoleämnen i gymnasieskolan möjliggörs
(Ny version) Till följd av coronapandemin kan det bli svårare för en del elever på introduktionsprogrammen att få godkända betyg i grundskoleämnena, det vill säga minst uppnå betyget E. Nu har regeringen beslutat om nya bestämmelser som gör det möjligt för gymnasieelever att pröva grundskoleämnen i gymnasieskolan. Prövningen ska vara avgiftsfri om eleven fått betyget F eller fått “streck”.
Rättelse
I den förra versionen av pressmeddelandet angavs i ingressen att det till följd av coronapandemin kan bli svårare för en del elever att uppnå betyget F i grundskolan. Meningen syftade dock på att det kan bli svårare för en del elever på introduktionsprogrammen att få godkända betyg i grundskoleämnena, det vill säga minst uppnå betyget E.
– De här ändringarna kan komma att ha stor betydelse för elever på introduktionsprogram. Elever som läser grundskoleämnen i gymnasieskolan kommer nu att kunna genomgå prövning i dessa ämnen på sin skola. Genom prövning kan till exempel en elev på ett introduktionsprogram som deltar i lovskola få möjlighet att få ett betyg i ett grundskoleämne, säger utbildningsminister Anna Ekström.

I gymnasieskolan är det i dag endast möjligt att pröva gymnasiekurser och gymnasiearbete. Elever som vill ha möjlighet att få betyg i ett grundskoleämne genom prövning behöver därför vända sig till en grundskola.

Nu har regeringen beslutat om en ändring i gymnasieförordningen som innebär att en elev i gymnasieskolan ska ha rätt att genomgå prövning vid sin egen skola i alla grundskoleämnen som ingår i elevens individuella studieplan. Detta gäller bara om eleven inte tidigare har fått betyg i grundskoleämnet eller om eleven har fått betyget F.

För att eleverna inte ska behöva betala en avgift för prövning av grundskoleämnen har även bestämmelserna som reglerar detta förtydligats. Ändringen innebär att avgift inte ska få tas ut för en elev i gymnasieskolan som har fått betyget F i det grundskoleämne prövningen gäller eller om betyg inte satts i grundskoleämnet för att det saknas underlag för bedömning av elevens kunskaper på grund av frånvaro, vilket brukar anges som ett streck i betygsdokumenten. Syftet är att ge eleverna samma möjligheter till avgiftsfri prövning när det gäller grundskoleämnen i gymnasieskolan som eleverna har när det gäller prövning av kurser i gymnasieskolan och grundskoleämnen i grundskolan.

Ändringarna träder i kraft den 15 juli 2020.

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström

Utbildningsdepartementet