Särskild beräkning av tandvårdsersättning med anledning av sjukdomen covid-19

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Prop: 2019/20:184
I propositionen föreslås en upplysningsbestämmelse om att regeringen med stöd av restkompetensen vid extraordinära händelser i fredstid kan meddela sådana föreskrifter om beräkning av tandvårdsersättning som avviker från vissa bestämmelser om ersättningsperioder i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

Förslaget innebär att regeringen kan ta fram särskilda bestämmelser om beräkning av tandvårdsersättning. Syftet är att tillfälligt kompensera patienter som riskerar att gå miste om subventioner inom det statliga tandvårdsstödet eftersom planerad tandvård på grund av sjukdomen covid-19 inte kan slutföras under pågående ersättningsperiod.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 september 2020.

Ladda ner: Särskild beräkning av tandvårdsersättning med anledning av sjukdomen covid-19 (pdf 222 kB)