Illustrationsbild: Dagens Medicin - Undersköterskor föreslås få skyddad yrkestitel - Jobb & karriär ...

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Regeringen vill att undersköterskor ska få sin yrkestitel reglerad och skyddad. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025. Nu skickas förslag kring utformningen av övergångsregler på remiss.

– Inte minst denna vår har visat vilket viktigt och samhällsbärande jobb Sveriges 180 000 undersköterskor utför. Det är hög tid att uppvärdera yrket, och genom en enhetlig och nationellt fastställd kompetensnivå dessutom skapa en ökad tillit i verksamheterna, säger socialminister Lena Hallengren.

De föreslagna övergångsbestämmelserna innebär att de personer som den 1 januari 2025 har en tillsvidareanställning med yrkestiteln undersköterska får fortsätta att använda titeln under 10 år. Därefter behöver de ha ansökt om och beviljats ett bevis om rätten att använda yrkestiteln.

För att få ett bevis föreslås krävas något av följande

• Att man har en utbildning från gymnasieskolan eller komvux enligt den nya studieordningen för vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande utbildning från till exempel folkhögskola

• Att man har en gymnasie- eller komvuxutbildning med inriktning mot vård-och omsorg enligt äldre studieordningar

• Att man ansöker senast den 31 december 2026 och då har arbetat med yrkestiteln undersköterska motsvarande sammanlagt fem år på heltid de senaste tio åren.

Jasmina Sofic
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren

Socialdepartementet