FOTO: JESSICA GOW / TT Många som får undervisning i svenska som andraspråk är födda i Sverige. Arkivbild

Senaste uppdatering :

Omkring 40 procent av de grundskolelever som läser svenska som andraspråk är födda i Sverige, rapporterar Sveriges Radio Ekot. Och enligt radion finns brister i hur skolorna avgör vem som ska få den undervisningen.

Enligt skollagen ska svenska som andraspråk ordnas för elever som har ett annat modersmål än svenska om så behövs. Och det är rektorerna som avgör vilka elever som ska få undervisning.

Men till radion uppger nära 200 rektorer att de inte alls, eller bara ibland, gör egna språkbedömningar. I stället grundas besluten på tidigare skolors bedömning eller hur många år personen har bott i Sverige. Och enligt radions granskning uppger nära 90 rektorer att de saknar tydliga riktlinjer för vilka elever som ska läsa ämnet.

Reporter: TT
Hitta artikeln på aftonbladet.se

Kommentera artikeln