Illustrationsbild: DocPlayer

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Regeringen har beslutat att den maximala tiden för nystartsjobb ska kunna förlängas med ytterligare 12 månader. Satsningen är tillfällig och gäller resten av 2020.

Regeringen aviserade i mars 2020 avsikten att förlänga den maximala tiden med stöd för nystartsjobb. Idag har regeringen beslutat om förordningsändringar som innebär en möjlighet till förlängning av nystartsjobb. Arbetsgivare med pågående beslut om stöd för nystartsjobb, där maxtiden för stöd för den anställde löper ut mellan 1 juli och den 31 december 2020, får möjlighet att få stödtiden förlängd med ytterligare tolv månader.

Förordningarna träder i kraft den 1 juli 2020 och är tidsbegränsade till den 31 december 2020. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark

Arbetsmarknadsdepartementet