Det blir ingen sommarpraktik för unga inom vård och omsorg i Malmö. Bild: Emil Langvad

Uppdaterad / Publicerad på Nyhetsskrift :

Malmö stads sommarpraktik för unga stoppar alla platser inom kommunens vård och omsorg för att undvika spridning av covid-19. Det innebär att den svåra konkurrensen om platser hårdnar ytterligare. Staden har också beslutat att inte betala ut någon praktikersättning om en plats som lottas ut skulle dras in.

Elin Fjellman
Sydsvenskan
Läs mer på sydsvenskan.se